Slunce

Slunce

Slunce je nejbližší hvězda Zemi a je zatím jediná, jejíž povrch můžeme detailněji sledovat (povrchem máme na mysli nejspodnější vrstvu, kterou jsme schopni vidět). Jsme na jeho povrchu schopni pozorovat útvary o velikosti desítek a stovek kilometrů. Avšak nitro Slunce můžeme popisovat pouze modely, jež se shodují s pozorováním vnějších projevů Slunce.

Slunce je centrální těleso naší sluneční soustavy. Obsahuje 99 % hmotnosti celé soustavy. Je mohutným zdrojem energie, kterou vyzařuje ve všech oblastech elektromagnetického záření, čímž ovlivňuje všechna tělesa sluneční soustavy. Je to obrovská žhavá plazmová koule.
 

Hmotnost [kg] 
Hmotnost [Země = 1] 330 000 
Rovníkový poloměr [km]* 696 342
Rovníkový poloměr [Země = 1] 109 
Objem [Země = 1] 1 300 000 
Střední hustota [] 1 400 
Hustota povrchu [] 
Hustota v centru [] 150 000 
Teplota povrchu [K] 5 770 
Teplota v centru [K] 15 600 000 
Střední vzdálenost od Země [km] 149 600 000 
Minimální vzdálenost od Země [km] 147 100 000 
Maximální vzdálenost od Země [km] 152 100 000 
Úniková rychlost [] 617 
Sklon rovníku k ekliptice [o] 7,25 
Spektrální typ G2V 
Celkový výkon [W] 
Hvězdná velikost -26,7 
Absolutní hvězdná velikost 4,1 
Stáří [roky] 
Rotace na rovníku [dny] 25,1 
Rotace na pólech [dny] 34,4 

 

 

Prvek % z celkového počtu atomů
Kyslík 0,078
Uhlík 0,043
Dusík 0,0088
Křemík 0,0045
Vápník 0,0038
Neon 0,0035
Železo 0,0030
Síra 0,0015

 

 

 

Vznik Slunce

Naše Slunce se zřejmě zrodilo ve velké mlhovině v rovině naší Galaxie spolu se stovkami dalších hvězd. Takovéto mlhoviny jsou složeny převážně z vodíku a z 1–10 % prachových částic, mají hmotnosti řádově stovek hmotností Slunce a rozměry několika desítek parseků. Teploty v těchto mračnech jsou velmi různé, mračna mohou mít 10–30 K, od teploty oblastí s neionizovaným atomárním vodíkem, tzv. oblastí HI, kde je teplota okolo 100 K až po teploty okolo 10 000 K v oblastech svítícího ionizovaného vodíku HII. Mlhovina mohla vypadat nějak takto:

Hvězdná porodnice
Zdroj: HST


Aby se splnila podmínka pro vznik hvězd, musela být mlhovina:

a) stlačována
b) musela ztratit nadbytečnou tepelnou energii
c) musela snížit rotaci

V mlhovině původně panovala ve všech bodech stejná teplota a hustota. Impulsem k tvorbě hvězd byl zřejmě výbuch blízké supernovy, který změnil rozložení hmoty v mlhovině. Vznikly regiony, v kterých byla vyšší hustota. Animace rázové vlny, měnící hustotu mlhoviny:

Výbuch supernovy
Zdroj: Spitzer space telescope

Region má po několika stovkách tisíc let asi stonásobně vyšší hustotu než okolí. Začíná se tvořit husté jádro, do kterého padá materiál z okolí, těmto jádrům říkáme globule. Do globule stále padá materiál. Jádro globule se stává hustějším a hustějším, tím se zahřívá a dochází k rovnováze mezi gravitační silou a tlakovou silou plynu. Plynová obálka se však dále smršťují. Teplota v jádru globule se zvyšuje. V okamžiku, kdy globule začíná vyzařovat v infračerveném oboru, mluvíme o Protoslunci. Při teplotě asi 2 000 se vypaří prachové částice. Teplota stále roste. Při teplotě asi 1 000 000 K začnou probíhat první jaderné reakce. Ty dále zahřívají jádro. Při teplotě asi se zapálí termonukleární reakce. Protoslunce se stává Sluncem a usazuje se na hlavní posloupnosti.

Sluneční evoluce