Hvězdárny a ...

Hvězdárna Teplice

  Výstavba hvězdárny začala v roce 1957 v rámci akce Z, šlo o pozorovatelnu astronomického kroužku při Kulturním a společenském středisku v Teplicích.[2] Dokončena byla v roce 1963, 6. července toho roku proběhlo první veřejné pozorování na pozemku před hvězdárnou –...

Hvězdárna Třebíč

  Hvězdárnu najdete na jihozápadním okraji Třebíče ve čtvrti Horka – Domky. Příjezd je možný z města po ulici Ruská, nebo po ulici Švabinského. Pozemek se nachází na společném konci těchto ulic u lesa a zahrádek. Stará pozorovatelna byla postavena v roce 1957...

Hvězdárna Turnov

  Hvězdárna byla budována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory RNDr. Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976-1986 byl objekt v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách...

Hvězdárna Uherský Brod

  Jako každá instituce má i uherskobrodský astronomický kroužek a naše hvězdárna svou historii, jak tu slavnou, tak i tu všední a méně zajímavou. Od konce roku 1953 působil v Uherském Brodě poměrně aktivní astronomický kroužek amatérských astronomů, kterým postupně...

Hvězdárna Úpice

  Hvězdárna v Úpici je specializovanou kulturně osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru se sídlem v Úpici. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Jejím základním posláním je seznamovat širokou veřejnost s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních...

Hvězdárna v Ostravě

v hodinové věži - zaniklá

Hvězdárna v Praze-Podolí

  Hvězdárna byla soukromou observatoří pražského lékárníka a amatérského astronoma Františka Fischera, který ji nechal postavit jako součást své vily v ulici Na Zlatnici. Fischer se věnoval především mapování povrchu Měsíce a pořizování snímků mlhovin a komet. Součástí...

Hvězdárna Valašské Meziříčí

  Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. navázala ve své činnosti na práci soukromé Ballnerovy hvězdárny (přezdívané též „kolňa badajna“), postavené v roce 1929. Od roku 1994 probíhala postupná rekonstrukce historického objektu a od roku 2001 je Ballnerova hvězdárnička...

Hvězdárna Veselí nad Moravou

Soustavná astronomická pozorování a bohatá popularizační činnost astronomického kroužku v širokém okolí vedly až k jednání o zřízení hvězdárny. Hvězdárna byla vybudována svépomoci členy astronomického kroužku a studenty. Vydatně pomohly i některé místní závody, zvláště OSP,...

Hvězdárna Vsetín

V roce 1945 byla ve Vsetíně založena pobočka ČAS, jejíž hlavním cílem bylo vybudování lidové hvězdárny. Tohoto cíle se podařilo v krátce dosáhnout. Hvězdárna byla otevřena v roce 1950 na severním okraji města. V její budově se nachází přednáškový sál, kancelář a...

Hvězdárna Vyškov

  OTEVŘENÍ HVĚZDÁRNY - historie veřejného pozorování noční oblohy ve Vyškově sahá až do padesátých let. Skupina nadšených astronomů amatérů, mezi něž patřil Karel Otevřel, Jan Neckář a Emerich Luska, propagovala astronomii v kroužcích při školách a závodech. S...

Hvězdárna Zájezek

  Součástí školícího střediska je také hvězdárna, která je vybavena zrcadlovým dalekohledem o průměru 25 cm. Díky vysoké světelnosti dalekohledu si mohou pozorovatelé vychutnat nádherný pohled na různé objekty noční oblohy (galaxie, hvězdokupy, mlhoviny,…)....

Hvězdárna Žďár nad Sázavou

  Jedním z průkopníků amatérské astronomie ve Žďáru nad Sázavou byl učitel Fr. Hutař, který ještě před II. světovou válkou pořádal veřejná pozorování hvězdné oblohy. Svým výkladem o tajemstvích vesmíru dokázal upoutat své posluchače a...

Hvězdárna Žebrák

  Už od roku 1954 září na jižním okraji města Žebrák stříbrná kopule hvězdárny. Přesně o 50 let později obnovilo její činnost Sdružení Hvězdárna Žebrák. Probíhají zde astronomická pozorování pro veřejnost, výstavy, přednášky, multimediální programy, astronomický...

Hvězdárna Zlín

První zmínka o postavení rozsáhlejší zděné hvězdárny ve Zlíně pochází již z prosince roku 1951, kdy se činnost nadšenců rozrostla natolik, že se postavení hvězdárny stalo nutností. V nečekaně krátké době vytvořil s. Kučera hotový projekt zděné hvězdárny, který splňoval...

Ionosférická a telemetrická observatoř Panská Ves

  Observatoř Panská Ves je součástí Oddělení ionosféry a aeronomie Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Nachází se zhruba 60 km na sever od Prahy poblíž města Dubá. Na observatoři se provádí řada pozemních atmosférických a ionosférických měření a probíhá zde též příjem...

Jezuitská hvězdárna v Litoměřicích

  Jedná se o další, nejzachovalejší část městského opevnění s cimbuřím. V hranolové věžici byl roku 1705 zřízen vyhlídkový pavilon - "Lusthaus", zvaný též "Jezuitská hvězdárna". Parkánová zeď byla zbořena při výstavbě Domu kultury a poté nově vyzděna bez plného...

Klementinum - astronomická věž

  Astronomická věž byla postavena v roce 1722 do výšky 68 metrů. Na jejím vrcholu stojí olověná socha Atlanta nesoucího nebeskou sféru z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Výstavba věže souvisela s rozvojem astronomického bádání v Čechách. V době budování Klementina, v...

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

  Kořeny amatérské astronomie v Sedlčanech byly zapuštěny více jak před čtyřiceti lety, kdy skupina nadšenců začala brousit a stavět dalekohledy, aby sebe i jiné zájemce ukojila pohledem na noční oblohu. Poprvé se sešel astronomický kroužek 3.7.1956 na podnět...

Lidová hvězdárna v Benátkách nad Jizerou

  V naší vlasti máme velmi mnoho hvězdáren. Je to zajímavé dědictví doby, kdy popularizace astronomie byla v kurzu o něco více, než je dnes obvyklé. Kromě velkých městských hvězdáren se můžete setkat i s mnoha nadšenci na menších hvězdárnách, kteří je provozují často...
Záznamy: 41 - 60 ze 83
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>