Hvězdárna Mladá Boleslav

Hvězdárna Mladá Boleslav

 

Hvězdárna v Mladé Boleslavi byla poprvé otevřena společně se základní školou Pastelka na podzim 1995. Kopule s průměrem 6 m se nachází na proskleném tubusu ve výšce 25 m nad zemí a tvoří stavební dominantu v širším okolí. Unikátní architektura budovy základní školy, jejímž autorem je ing. arch. Jiří Štěrba, symbolizuje pyramidu poznání, na jehož vrcholu má být pochopení našeho místa v celém vesmíru i zákonitostí, jimiž se vesmír a příroda řídí.

Mladoboleslavská observatoř je typickou lidovou hvězdárnou. Naším hlavním posláním je za jasného počasí zprostředkovat návštěvníkům přímý pohled do hlubin vesmíru. K tomu využijeme nové a výkonné dalekohledy s moderní kvalitní optikou, které jsme nainstalovali v červnu 2015 u příležitosti výročí 20 let. Za dobu své existence naše instituce získala význam okresní hvězdárny a postupně rozšiřuje své vybavení, a tedy i možnosti vzdělávací a popularizační činnosti. Průběžná modernizace techniky mohla proběhnout díky významné podpoře partnerů, zejména Statutárního města Ml. Boleslav a společnosti ŠKO-ENERGO. Nejpočetnější návštěvnickou skupinu představují exkurze školních tříd z MB a širokého okolí. Podrobnosti najdete v popisu přístrojového vybavení a v úplné nabídce

Hvězdárna je pro veřejnost přístupná pravidelně každý školní pátek, kdy na ZŠ Pastelka probíhá výuka, tedy mimo státní svátky, prázdniny a dny školního volna. Všechny zájemce prosíme přijít vždy na začátku otevírací doby, která se posouvá podle okamžiku západu Slunce. Podobně jako např. v divadle by případné pozdější příchody narušovaly standardní dvouhodinový program.

Informace o případné mimořádné otevírací době najdete pod záložkou program – akce a úkazy.