Planetárium Ostrava

Planetárium Ostrava

 

Ve středu 15. října 1980 bylo planetárium slavnostně otevřeno a zpřístupněno prvním návštěvníkům. Ovšem tehdy se nepřestřihávala páska hvězdárny a planetária (dále HaP), ale sdruženého pracoviště – Báňské měřické základny (dále jen BMZ).

K plnému rozvoji činnosti planetária i hvězdárny došlo až na sklonku 80. a v průběhu 90. let minulého století. V roce 1994 byla instituce BMZ zcela zrušena a HaP začleněny pod Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU.

V letech 1992–1998 byla činnost planetária výrazně podporována Školským úřadem v Ostravě. Od poloviny 90. let 20. století finančně podporuje činnost planetária také statutární město Ostrava.

Od 15. října 2000 byl používán název Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy.

V sobotu 24. dubna 2010 byla v planetáriu uvedena premiéra pořadu virtuální vesmír: Start!, ve kterém je poprvé v planetáriu v ČR použita stereoskopická projekce (3D). Jedná se o technologii Infitec s pasivními brýlemi a vizualizační prostředí Uniview (v této kombinaci se jednalo o první instalaci v planetáriu na světě).

Planetárium slouží, jako vzdělávací zařízení pro širokou veřejnost. V nabídce planetária nalezneme mnoho pořadů, rozčleněných podle různých věkových kategorií, sloužící jako doplňková výuka pro školy. Mezi ostatní činnosti můžeme zařazovat také: pozorování hvězd a planet na hvězdárně, odborné přednášky, dále také pořádání olympiád, a různých celostátních projektů. Dlouhodobě se roční návštěvnost pohybuje od 50 000 do 55 000 osob.