Hvězdárna barona Artura Krause

Hvězdárna barona Artura Krause

 

Hvězdárna barona Artura Krause byla slavnostně otevřena 31. 3. 1992 a navazuje na historickou tradici popularizace astronomie v Pardubickém kraji založenou na konci 19. století baronem Arturem Krausem.
Hvězdárnu naleznete v Pardubicích na Dukle, jako součást Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice. Hlavní náplní je především astronomie určená pro širokou veřejnost, kterou utváří astronomické kroužky pro děti a studenty, pravidelná večerní pozorování za účasti zkušených astronomů a každý měsíc pořádání přednášek na zajímavá, nejen čistě astronomická, témata.
Kromě akcí pro veřejnost se ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice věnujeme také odborné činnosti, která je směřována, opět v návaznosti na historickou tradici, především na pozorování a měření aktivity Slunce. Mezi naše největší projekty patří zejména expedice za zatměním Slunce – SAROS.