6. července 1753 podává hospodářský správce Ignác Vavřinec Navrátil zprávu

01.02.2015 08:04

Nejmilostivější kníže a pane!
Nemohu pominouti zvláštní příležitosti, abych neučinil tímto co nejposlušněji oznámení Vaší Knížecí Jasnosti o podivné události, kterou jsem spolu s větším počtem lidí pozoroval 3. července při západu slunce ve vzduchu v prostoru dobrou míli odtud, mezi Strkovem a Myškovicemi, zmíněného dne, o nešporách sv. Prokopa, po 8. hodině večerní, vyhnal se nad obzor nevelký mrak, z něhož se náhle ozval velký a nikdy neslyšitelný třeskot, jakoby silných, po sobě jdoucích ran z děla. Přitom dopadalo na zem mnoho kamenů, z nichž jeden, již rozbitý kus, jak ml jej doručil jeden strkovský úředník, poníženě přikládám jako svědectví pravdy. Vzduchem letící a dopadající kameny na vlastní oči vidělo mnoho lidí, zejména ovčáci a pasáci pasoucí dobytek, kteří několik z nich, ještě zcela horkých, sebrali a ihned přinesli do strkovské kanceláře. Všichni lidé pak hovořili o tom, jak při zmíněném třesku bylo dobře slyšet rychlé praskání kamenů. Všichni se domnívají, že někde odtud se muselo ještě více přihodit. Každý kámen je stejné povahy jako poníženě předávaný kus.
Nezbývá mi nic jiného, než nejposlušněji doložit, že když jsem se sám odebral do Strkova - všechny tyto kameny, z nichž pět bylo stejné barvy, vlastností a druhu, vážily po jedné, dvou, a dvě a půl libry (0,56, 1,12, 1,40 kg). Že by došlo někde ke škodám, nebylo dosud nic slyšet.
Nejponíženěji věrně poslušný - Ignác Vavřinec Navrátil - hospodářský správce.
Zámek Chýnov 6. července 1753.