Zápis v pamětní knize děkanského úřadu v Libochovicích z roku 1753

01.02.2015 08:09

V pamětní knize děkanského úřadu v Libochovicích, okres Litoměřice, byl objeven pracovníkem Státního archívu v Litoměřicích, na podnět astronomického kroužku v Sezimově Ústí, zápis z roku 1753 o hromadném pádu meteorických kamenů u Strkova v následujícím znění:
 

Dne 3. července na Strkově (panství lobkovické) byla bouře, o jaké se v Čechách ani neslyšelo, takové blesky a hromy, jako kdyby se střílelo z nejtěžších kusů. Oheň šlehal mezi nebem a zemí a ze vzduchu padaly kameny těžké jak z olova - jeden poslali do Vídně, vážil půl osmé libry (4,20 kg), byla na něm podoba lidského chodidla se všemi svaly, - druhý dovezli do Prahy, vážil půl třetí libry (1,68 kg). Tyto kameny neuškodily ani lidem, ani dobytku na poli.