1754 - pojednání o tomto hromadném pádu meteorických kamenů

01.02.2015 08:10

Na podkladě takto ověřené zprávy vydává J. Stepling v roce 1754 v Praze latinské pojednání o tomto hromadném pádu meteorických kamenů pod názvem „De pluvia lapidea annl 1753 ad Strkov et eius causis meditatio“, v němž cituje některé části z dopisu krajského hejtmana v Táboře ze dne 14. 7.1753.
I když J. Stepling nevysvětlil původ meteoritů správně, přece mu přísluší zásluha, že již 40 let před objevnou studií E. F. F. Chladniho připustil možnost, že padání kamenů z nebe není pouhou představou pověrčivých lidí, ale skutečností. Jako muž vědy riskoval tímto prohlášením zesměšňování ve vědeckých kruzích a nepřátelství svých konzervativně smýšlejících kolegů, jako se stalo později F. Chladnimu, než jeho myšlenka o pádu meteorického roje v L' Aigle (1803) zvítězila.