1803 – porovnání meteoritů v "Annalen der Physik"

01.02.2015 08:20

Edward Howard uveřejnil r. 1803 v "Annalen der Physik", vydávaných v Halle, souhrnné pojednání o kamenech, které údajně spadly z nebe, a to meteoritů z Yorkshire, Sieny, Benaresu, Hrašiny a Strkova, v němž porovnal jejich povrchové znaky a mineralogické složení. Došel k tomuto závěru:


Z toho, co bylo až dosud vylíčeno, vysvítá, že jistý počet kamenů, o nichž se tvrdí, že prý spadly ve zcela různých zemích za podobných okolností z nebe, mají zcela tentýž charakter. Kameny od Benaresu, kámen od Yorkshire, kameny od Sieny a kus takového kamene z Čech, jsou nepopiratelně zcela stejného druhu.

Vesměs obsahují:
1. pyrit svérázné přirozenosti,
2. kovovou směs ze železa a niklu,
3. jsou vesměs pokryty kůrou z černého kysličníku železa,
4. zemina, která celkem slouží jako jakýsi druh cementu, se ve všem shoduje svou přirozeností a svými vlastnostmi.

Tato shoda v okolnostech a autority, které jsem uvedl, nedovolují, jak se mi zdá, dále pochybovat, že tyto kameny skutečně spadly, jakkoliv by nám tato věc byla nepochopitelná.