1753 - pojednání J.Steplinga

01.02.2015 08:16

Aby bylo možné podat správné vysvětlení tohoto úkazu, přál si již J. Stepling ve svém latinském pojednání "De pluvia lapidea anni 1753 ad Strkov et eius causis meditatio", aby odborní znalci důkladně prohledali toto místo, nejen kvůli tomuto pádu meteorických kamenů, ale i pádu kamenů, pozorovanému dne 22. června 1723 u Liběšic u Litoměřic, kde z osamělého malého mraku, při jinak jasné obloze, po prudké ráně a za sršení jisker, mělo spadnout na jednom místě 25, na jiném 8, sírou páchnoucích, vně černých, uvnitř kovových kamenů rozmanité velikosti. Jeden z nich, ještě uchovaný, má být úplně stejný s těmi z roku 1753.