1789 - abbé O. Stütz pojednává o několika kamenech údajně spadlých z nebe

01.02.2015 08:15

V roce 1789 zaslal abbé O. Stütz, ředitel císařského mineralogického kabinetu ve Vídni, pojednání o několika kamenech údajně spadlých z nebe, které bylo uveřejněno v roce 1790 v "Bergbaukunde" v Lipsku pod názvem "Über einige vorgeblich vom Himmel gefallene Steine".

Kromě rozboru meteorického kamene spadlého u Eichstädtu a popisu železného meteoritu spadlého v roce 1751 u Hrašiny v Chorvatsku, doloženého výpověďmi 7 svědků, kteří viděli jeho pád, připomíná i strkovský kámen. Odvolává se na Bornovu sbírku zkamenělin, v níž je popsán jako "lesklá železná ruda, která je vmíšena do zelenavého kamene a má struskovitý povrch, a která byla nalezena u Plané nedaleko Tábora v Čechách, o níž lehkověrní lidé tvrdí, že prý 3. července 1753 spadla za hromobití z nebe".

O. Stütz se pozastavuje nad "lehkověrností", s níž někteří lidé přijímají názor, že by železo mohlo spadnouti z nebe a uvádí vlastní domněnku, dle níž meteority jsou výtvorem blesku, který přeměnil kysličníky v půdě obsažené v železitou hmotu.