1804 – protokol Jana Antonína Tschernaye

01.02.2015 08:19

Jan Antonín Tschernay popsal pád kamenných meteoritů u Strkova v protokolu ze dne 11. října 1804, sepsaném v Ratibořských Horách tak, jak to tehdy v roce 1753 viděl, když po padesáti letech dr. Johann Mayer znovu tento přírodní úkaz prověřoval:


Podepsaný potvrzuje tímto osobně - protože je to třeba vědět - že dne 3. července 1753 byl v obci Chýnov, ležící v táborském okrese, s protivínským ředitelem Čekalem, kdež se před panským dvorem bavili k osmé hodině večer. Právě v tuto dobu se objevilo na obzoru menší mračno, z něhož zaznívalo jako víření bubnů a potrvalo krátkou dobu, přičemž se zablýsklo.

Nato druhý den se od věrohodných mužů jako očitých svědků, a to od tehdejšího lobkovického vrchního kancelářského Ježka ze Strkova a plánského faráře Budišínského dozvěděli, že při tomto úkazu půl až dvacetiliberní (280 g až 11,20 kg) kameny z mračna padaly, ponejvíce do rybníků u Strkova a Plané. Na vnější straně byly zcela černé a horké. Jeden takový padl též před bytem farářovým a on sám nemohl jej ze země sebrat pro jeho veliký žár. Tento kámen předal farář tehdejšímu knížecímu schwarzenbergskému vrchnímu důlnímu správci G. Schindlerovi k prozkoumání. Kámen byl po rozbití uvnitř šedého odstínu a obsahoval několik železných zrnek. Z toho si vzal J. A. Tschernay maličký kousek na památku, jakož i obrázek, jejž dal tehdejší důlní správce namalovat.