Graviton 1

 

Expedice GRAVITON 1 byla svolána na den 20. 1. LP 2007. Bohužel vlivem anomálního lokálního klimatického výkyvu nad většinou území české republiky byla expedice zrušena. Bylo to hlavně zásluhou tlaku médií na přibližně polovinu členů expedice (a byly to manželky účastníků).
Po bleskové internetové celodenní poradě  byl zvolen nový termín expedice a to 17. 2. LP taktéž.
Větší část členů expedice se sešla v Praze Kolo vratech přibližně v 8:53:41. Byly to vozy A (vůz hvězdárny Fr. Pešty Opel Astra 1.6 Caravan s posádkou ve složení P. Bartoš (krtek st.) a L. Bartoš (krtek)) , B (vůz Ford Transit K/V 260SWB 2,2 TDCi/110k) s posádkou M. Kákona (KAKL), J. Kákona (Kaklík), J. Szylar, J. Szylar ml., Szylarová (vopice), Fík pes). Vůz C (s posádkou D. Glos) přijel se zpožděním 6min 7s. Po krátkém breefingu v místním infocentru byl vůz C vyřazen ze seznamu expedičních vozů s konstatováním, že v místě šetření bude nahrazen vozem D (vůz Volkswagen Passat s posádkou M. Žáček, J. žáček, L. žáčková) a posádka vozu C se sloučí s nepočetnou posádkou vozu A (kterou tak rozšíří na jedenapůlnásobek původního počtu) a následně v místě šetření bude tato posádka opět rozdělena tak, že původní posádka vozu C se přesune z vozu A do vozu B (tím bude vůz B plně vytížen.) V místě šetření se pak vůz D mohl stát vozem C a vůz C tak byl přesunut do role náhradního vozu X. Tím byl vyřešen zpětný transfer původní posádky vozu C do vozu X (dříve vozu C). Viz diagram. Označení vozů pomocí pořadí písmen latinské abecedy je čistě pro účely rozlišení vozů.
Počasí bylo ideální, posuďte sami: teplota, vlhkost, rosný bod; +6, 64, -1 (jasno).
Pro komunikaci mezi vozy byl použit kanál 2 podle generální licence na pásmo PMR a volací znaky tvořily označení vozů s přívlastkem GRAVITON 1. Pouze vůz D měl stále problémy se změno volacího znaku na C, vůz X stále neodpovídal a vůz B stále rušil radiový provoz dotazy, proč zrovna on je vůz B.
Cesta do místa šetření probíhala hladce a plynule (bez zastávek) i přes avizovaný nedostatek PHM vozu A. Vůz A v Hodkovicích nad Mohelkou chybně odbočil na kruhovém objezdu a vůz B tvrdil, že musí pokračovat dále v pravděpodobně chybném směru, aby mohl určit, že je chybný (problémy s Globálním Pozičním Systémem).
Vedoucí vůz A sledován vozem B postupně projel po silnici č. 268 z Hodkovic nad Mohelkou až do obce Vlčetín, kde zastavil a i přes konstatování, že v průběhu této trasy musely oba vozy (tedy A i B) mnohokrát přeřazovat byl průběh této cesty oběma posádkám podezřelý. Po drobné poradě procházel okolo expedičních vozů domorodec, načež bylo jasné, že nám může poskytnout základní informace. Na přímý dotaz „kde je tady Los Magnetos?“ domorodec odpověděl „Cože?“. Posádka vozu B upřesnila „hledáme tady gravitační anomálii“. Domorodec se chvíli díval nechápavě a poté odpověděl naprosto jasně: „To neznám, to mě nezajímá“. Na základě nových informací si posádka vozu A znovu pozorně přečetla původní zprávu o gravitační anomálii a společně pak všichni konstatovali, že se musí jet zpět a anomálii hledat u obce Bohdánkov. Dle těchto zpráv měli v inkriminovaném místě řidiči přeřazovat a cyklisté se více potit. Od té chvíle posádky vozu A i B věnovali zvýšenou pozornost řazení ve vozidlech a sledování projíždějících cyklistů, zda se nepotí více než je běžně obvyklé.
Cestou zpět na předem určených souřadnicích v pravděpodobném místě anomálie se k nám připojil vůz D (později C).
Pravděpodobné místo anomálie se později ukázalo jako nepravděpodobné a vozy A, B, C pomalou jízdou a obhlídkou terénu posléze určili místo pravděpodobnější (dále již jen Los Magnetos (dále již jen LM)). Po zastavení vozů A-C, členové expedice vystoupili z vozů (Po vystoupení posádek z jednotlivých vozů pozbyly smyslu předem určené volací znaky podle označení vozů a radiová komunikace se tak stala naprosto nepřehlednou.) a identifikovali pravděpodobnější místo jako místo LM podle archivní fotografie.  Dle původní fotografie jsme určili LM s tím rozdílem, že stromy po levé straně silnice ve skutečnosti již neexistují, na jejich místě byly dohledány a identifikovány již pouze pařezy a zbytky ohořelých větví a pravděpodobně i dalších zbytků po zmíněných stromech. Taktéž nápis Los Magnetos již nebyl na živičném povrchu komunikace č.278 patrný, což mohlo být způsobeno položením nové drobné vrstvy živičného povrchu (spíše jen takové drobné asfaltové polevy). Rovněž stromy identifikované na fotografii po pravé straně komunikace (tedy podle jimi vržených stínů na tutéž komunikaci) tam nebyly. Také v místech jejich pravděpodobného růstu bylo nalezeno větší množství pařezů. Když vezmeme v úvahu to, že v období vegetačního klidu, tedy v době naší návštěvy LM, není na stromech listí, můžeme konstatovat, že LM se s fotografií shoduje vlastně jen v přibližném tvaru kopce na pozadí a ve složení dopravního značení na pravé straně komunikace (drobný trojúhelník a čtvereček u pravého okraje fotografie). Tyto skutečnosti nás utvrdily, že místo LM jsme opravdu nalezli.
Bez dlouhého váhání jsme se pustili do zkoumání LM. Posádka vozu A zajistila dokumentační techniku, posádka vozu B připravila systém měření laserovou vodováhou a posádka vozu C připravila převratný rezervový experiment. Členové expedice slabších povah dobrovolně oblékli výstražné vesty oranžové nebo zelené barvy.
V průběhu doby od cca 10:42:59 do cca 14:03:02 probíhalo několik zajímavých experimentů na ověření LM, jejichž výsledek je popsán v samostatných kapitolách. Mezi tím posádka vozu A byla nucena vzhledem k věku poloviny posádky expedici předčasně opustit a vrátit se na mateřskou základnu. Ovšem v průběhu zpáteční cesty ještě provedla šetření v místně příslušném regionálním muzeu v Turnově, a to především v jeho mineralogických sbírkách.
Pak už jen následoval do 16:04 oběd, kde posádky vozu B a C zhodnotily výsledky provedených experimentů, zpracovaly naměřená data a přijaly předběžné závěry.

 
 

Graviton 1

Experiment anaerobní (dále jen EA)

01.02.2014 11:46
  Principem EA bylo sledování chování a nadměrného pocení projíždějících cyklistů. V rámci EA bylo provedeno i šetření pomocí dotazů směrem k projíždějícím cyklistům. EA byl prováděn v průběhu celého pobytu členů expedice v místě LM, kterým za tu dobu projelo nepočítaně cyklistů. Je...

Experiment etnografický (dále jen EE)

01.02.2014 11:45
  Principem EE bylo sledování chování domorodců v místě LM. EE byl realizován v průběhu všech ostatních experimentů. V rámci EE bylo sledováno chování domorodců při jízdě na různých dopravních prostředcích. Rovněž byl sledován typ použitých dopravních prostředků. Během EE místem LM projelo...

Experiment geografický (dále jen EG)

01.02.2014 11:47
  Principem EG bylo měření výškopisné polohy umístění LZZ v rámci EL. Měření probíhala za pomoci přístroje Geko201, a se zdvojenými atomovými hodinami na každé družici systému GPS, čímž bylo dosaženo astronomické přesnosti měření výškopisné polohy ±1,3.10-10 AU. Výsledkem EG bylo konstatování,...

Experiment hydrodynamický (dále jen EH)

01.02.2014 11:45
  Principem EH bylo sledování směru toku kapaliny v příkopu podél silnice v oblasti LM. V rámci EH byl sledován směr toku kapaliny (pravděpodobně vody stékající z výše položeného pozemku (pole)) v příkopu, a to při chůzi směrem k obci Hodkovice n.Moh. i směrem k obci Český Dub. Výsledek EH...

Experiment laserový (dále jen EL)

01.02.2014 11:38
  Principem EL je použití dvou laserových zdrojů (princip použitého zdroje světla je vysvětlen např. v publikaci HFP 104 autora Martina Kroužka s názvem Optické přístroje a lasery) s odlišnými barvami (zelený dále jen LZZ a červený dále jen LZC) a stínítka. LZC byl instalován na vodováze a LZZ...

Experiment rezervový (dále jen ER)

01.02.2014 11:35
  Principem ER je použití rezervní pneumatiky osazené na disku kola z vozidla C s cílem určení směru odvalování této pneumatiky v podélné ose vozovky v místě LM.   ER těsně navazoval na experiment EV a byl realizován 1/3 posádky vozu C. Náročnost provedení ER dokládá už jen to, že doba...

Experiment vizuální (dále jen EV)

01.02.2014 11:33
  Principem EV bylo vizuální pozorování LM s cílem určení sklonu vozovky. V průběhu EV byl sklon vozovky určován ze začátku, středu a konce úseku LM postupně všemi účastníky expedice, a to vždy postupným rozhlédnutím na všechny světové strany a dále v podélné ose vozovky oběma směry. Výsledkem...