Experiment rezervový (dále jen ER)

01.02.2014 11:35

 

Principem ER je použití rezervní pneumatiky osazené na disku kola z vozidla C s cílem určení směru odvalování této pneumatiky v podélné ose vozovky v místě LM.

 


ER těsně navazoval na experiment EV a byl realizován 1/3 posádky vozu C. Náročnost provedení ER dokládá už jen to, že doba jeho realizace byla prodloužena i přes řadu následujících experimentů. Celý úsek LM byl pomocí ER prověřen směrem k obci Boskovice n.Moh. i směrem k obci Český Dub. V jednom místě LM byla původně detekována velmi lokální anomálie, později vyloučená a identifikovaná s lokální geometrickou nerovností živičného povrchu vozovky LM.
Vzhledem k větší fyzické náročnosti (i přes ponižující koeficient směru ER proti proudění okolního ovzduší) ER směrem k Českému Dubu lze konstatovat, že směr do kopce je shodný se směrem k Českému Dubu a tím je možné potvrdit výsledek EV.