Experiment anaerobní (dále jen EA)

01.02.2014 11:46

 

Principem EA bylo sledování chování a nadměrného pocení projíždějících cyklistů.
V rámci EA bylo provedeno i šetření pomocí dotazů směrem k projíždějícím cyklistům. EA byl prováděn v průběhu celého pobytu členů expedice v místě LM, kterým za tu dobu projelo nepočítaně cyklistů.
Je překvapivé, že cyklisté na naše dotazy „Jak se vám jede?“ v naprosté většině odpovídali „Dobře“, což bylo v ostrém rozporu se skutečností, že se všichni potili. Také nám bylo podezřelé, že cyklisté projíždějící směrem k obci Boskovice n.Moh., tedy směrem z kopce, také šlapali. Dále ovšem nebylo zjištěno, že by se cyklisté směrem od Českého Dubu potili méně než směrem opačným, tedy k Českému Dubu. Výsledky EA jsou ve svém souhrnu více než zmatečné a nejednoznačné.