Experiment laserový (dále jen EL)

01.02.2014 11:38

 

Principem EL je použití dvou laserových zdrojů (princip použitého zdroje světla je vysvětlen např. v publikaci HFP 104 autora Martina Kroužka s názvem Optické přístroje a lasery) s odlišnými barvami (zelený dále jen LZZ a červený dále jen LZC) a stínítka. LZC byl instalován na vodováze a LZZ byl instalován na montáži s dalekohledem ETX-70 (Meade), jak ukazuje obrázek.

 


Pomocí EL byl proměřen úsek kolem místa LM v délce 100m s krokem po 10m. Při měření se odečítala vzdálenost „X“ na stínítku (Microsoft), které bylo vzdáleno 1m od vodováhy.


 
 

Měření bylo opakováno dvakrát a to nejdříve z bodu M1 směrem k bodu M2 (tedy do kopce) a potom z bodu M2 do bodu M1 (tedy z kopce).  V dalším textu tato měření označujeme jako M1 a M2 v uvedeném pořadí. Pro názornost uvádíme zákres obou měřících stanovišť do leteckého snímku a do mapy, kde lze vyčíst, který směr je z kopce a který do kopce.

 


 

Měření bylo prováděno s maximální možnou pečlivostí a zaznamenáváno do protokolu s polním náčrtem měření, jehož autentickou kopii zde přikládáme.


  
 

Měření komplikoval zejména čerstvý vítr, který chvílemi způsoboval takový neklid měřících přístrojů, že se obraz dopadajícího laseru dostával zcela mimo rozsah použitého pravítka. Měření z bodu M1 navíc komplikoval sluneční svit dopadající na stínítko (Microsoft) ve směru měření. Toto bylo kompenzováno zastíněním světla jedním členem týmu. Tento se musel synchronně pohybovat se stínítkem, což plně zvládl až při měření z bodu M2, což již nebylo potřeba.
Po počítačovém zpracování naměřených dat v nedalekém hostinci v obci Český Dub vznikl přiložený graf, který nás překvapil. 

Po jeho korekci po návratu z expedice (korekce spočívala ve správném vyhodnocení znamének) a po novém počítačovém zpracování, při němž byla provedena normalizace naměřených hodnot, vznikl graf, který nás také překvapil.Výsledkem EL je konstatování, že vzhledem k možným odchylkám měření není možné určit, natož potvrdit, zda v oblasti LM dochází ke gravimetrické odchylce.