Experiment geografický (dále jen EG)

01.02.2014 11:47

 

Principem EG bylo měření výškopisné polohy umístění LZZ v rámci EL.
Měření probíhala za pomoci přístroje Geko201, a se zdvojenými atomovými hodinami na každé družici systému GPS, čímž bylo dosaženo astronomické přesnosti měření výškopisné polohy ±1,3.10-10 AU.
Výsledkem EG bylo konstatování, že v rámci astronomické přesnosti nelze určit sklon vozovky v místě LM.