Experiment vizuální (dále jen EV)

01.02.2014 11:33

 

Principem EV bylo vizuální pozorování LM s cílem určení sklonu vozovky.
V průběhu EV byl sklon vozovky určován ze začátku, středu a konce úseku LM postupně všemi účastníky expedice, a to vždy postupným rozhlédnutím na všechny světové strany a dále v podélné ose vozovky oběma směry.
Výsledkem EV byl subjektivní názor většiny členů expedice, že směr do kopce je totožný se směrem jízdy z Hodkovic n.Moh. do Českého Dubu.