Experiment etnografický (dále jen EE)

01.02.2014 11:45

 

Principem EE bylo sledování chování domorodců v místě LM.
EE byl realizován v průběhu všech ostatních experimentů. V rámci EE bylo sledováno chování domorodců při jízdě na různých dopravních prostředcích. Rovněž byl sledován typ použitých dopravních prostředků.
Během EE místem LM projelo několik domorodců (identifikace byla provedena pomocí RZ (dříve SPZ) použitých dopravních prostředků). Sledování chování domorodců bylo stíženo odrazem slunečního světla na sklech dopravních prostředků, proto se pozorování omezilo na registrování použitých dopravních prostředků a sledování přeřazování rychlostních stupňů při jízdě oběma směry.
Pomocí EE bylo zjištěno, že domorodci, kteří jsou evidentně nuceni častěji projíždět místem LM volí pro tuto cestu silnější dopravní prostředky, jako např. traktor. Byl pozorován i domorodec na silném motocyklu, který sebou při průjezdu LM podivně škubl a nepřiměřenou rychlostí zmizel ze záběru našeho kameramana.