Teorie pro pozorovatele Slunce

Slunce je velmi vhodným objektem pro amatérská astronomická pozorování, ale ne vždy si to astronom-amatér uvědomuje. Astronom amatér má jedinečnou možnost sledovat procesy na povrchu naší nejbližší hvězdy. Z celé atmosféry Slunce lze jednoduchými metodami pozorovat sluneční fotosféru. 

V další části stránky je pro vás připravena malá encyklopedie pozorovatelů Slunce a jeho aktivity.

Teorie pozorování Slunce

Motýlkový diagram

  Slunce nerotuje jako tuhá koule, proto skvrny u slunečního rotují s periodou 25 až 26 dní. Skvrny na 30 stupních sluneční šířky rotují s periodou 27 dní a v 80 stupních sluneční šířky již přes 30 dní. Abychom toto zohlednili, nestačí nám znát relativní číslo slunečních...

Pozorování Slunce dalekohledem H-alfa

  Při pozorování zatmění Slunce je možné využít i speciální dalekohled, opatřený filtrem H-alfa.  Pozorování Slunce resp. sluneční fotosféry ve spektrální čáře H-Alfa patří k nejzajímavějším amatérským pozorováním v astronomii vůbec. Slunce, které v kontinuu ukáže jen skvrny, fokulová...

Pozorování Slunce fotografické

Většinu amatérských pozorovatelů hůře dostupná metoda, zejména pro svoji finanční náročnost. Fotografická pozorování se vyznačují přesností, proto se používají pro odborné účely (přesné určování poloh skvrn, sledování vlastního pohybu skvrn apod.). Jako fotografický materiál se používají filmy o...

Pozorování Slunce metodou projekce

Jedná se o nejjednodušší a nejbezpečnější způsob pozorování. Obraz Slunce promítáme dalekohledem na projekční desku, velikost obrazu Slunce je většinou 25 cm. Přednost této metody spočívá v možnosti graficky zaznamenat jednotlivé fotosferické jevy a umožňuje určování poloh skvrn s dostatečnou...

Pozorování Slunce pouhým okem

První doklady o tomto způsobu pozorování máme z roku 350 před n.l. V čínských kronikách se objevují záznamy o pozorování skvrn pouhým okem od roku 28 před n.l. Pozorovat Slunce tímto způsobem lze kdykoliv v průběhu jasného dne za pomoci vhodného filtru (např. svářečské sklo č. 12), výsledky...

Pozorování Slunce přímé

Dalekohled je opatřen vhodným filtrem, který je umístněn před objektivem dalekohledu (umístnění filtru za okulárem není vhodné z hlediska bezpečnosti). Přímé pozorování lze dále rozdělit do dvou skupin a to na přímé pozorování se zakreslováním (pozorovatel co nejvěrněji zakresluje skvrny na povrchu...

Pozorování Slunce teleskopem

Do této skupiny pozorování řadíme přímá pozorování, pozorování metodou projekce a pozorování uskutečněná za pomoci CCD kamer nebo pozorování fotografická.  

Protuberance

Protuberance byly poprvé pozorovány během úplných zatmění Slunce. Protože vypadají jako rudé boule či hrby plazmatu vystupujícího přes okraj slunečního disku, byly pojmenovány latinsky. Jde o složení slov pro- (jako, jakoby) a tuber (hrb, boule). Kdybychom se na protuberanci dívali shora proti...

Relativní číslo slunečních skvrn

  Zhruba v polovině 19. století začíná pravidelné denní pozorování Slunce, bylo nutné najít vhodnou charakteristiku pro měření sluneční aktivity. Díky Rudolfu Wolfovi (1816–1893), řediteli hvězdárny v Curychu, bylo zavedeno relativní číslo slunečních skvrn (R), někdy se mu též říká...

Slunce

Slunce je nejbližší hvězda Zemi a je zatím jediná, jejíž povrch můžeme detailněji sledovat (povrchem máme na mysli nejspodnější vrstvu, kterou jsme schopni vidět). Jsme na jeho povrchu schopni pozorovat útvary o velikosti desítek a stovek kilometrů. Avšak nitro Slunce můžeme popisovat pouze modely,...
Záznamy: 11 - 20 ze 27
<< 1 | 2 | 3 >>