Teorie pro pozorovatele Slunce

Slunce je velmi vhodným objektem pro amatérská astronomická pozorování, ale ne vždy si to astronom-amatér uvědomuje. Astronom amatér má jedinečnou možnost sledovat procesy na povrchu naší nejbližší hvězdy. Z celé atmosféry Slunce lze jednoduchými metodami pozorovat sluneční fotosféru. 

V další části stránky je pro vás připravena malá encyklopedie pozorovatelů Slunce a jeho aktivity.

Teorie pozorování Slunce

Sluneční cykly

Prvním kdo soustavně pozoroval Slunce, byl němec Heinrich Samuel Schwabe, jeho původním cílem byl objev planety Vulkán. Nejsnáze jí mohl objevit při jejím průletu před slunečním diskem, aby jí nezamněnil se slunečními skvrnami pečlivě zaznamenával jejich výskyt. Své pozorování z let 1826 - 1837...

Sluneční skvrny

  Sluneční skvrny jsou oblasti fotosféry se sníženou teplotou, zářením a tlakem plynu. Magnetická indukce dosahuje hodnot 0,2–0,4 T. Většinou se skládají z jádra (tmavé umbry) a obálky (o něco světlejší penumbry). Velikost slunečních skvrn je od 1" do 1´. Sluneční skvrny mají...

Sluneční vítr

Sluneční vítr je urychlená koronální hmota (převážně protony a elektrony), na rozdíl od slunečních erupcí a CME vane ze Slunce stále a všemi směry, rychlostí přibližně 400 . Zdrojem slunečního větru je žhavá sluneční koróna. Teplota koróny je tak vysoká, že sluneční gravitace nemůže její hmotu...

Spörerovo minimum

  Spörerovo minimum je období mezi roky 1460 až 1540, kdy opět byla sluneční aktivita minimální. V písemných záznamech se neobjevuje ani zmínka o skvrnách či polárních zářích. I Spörerovo minimum bylo potvrzeno studiem výskytu radioaktivního uhlíku C14.

Supererupce

Sluneční erupce je explosivní proces ve sluneční atmosféře, který vzniká rychlou přeměnou magnetické energie v okolí slunečních skvrn na ohřev a pohyby plasmatu, urychlování částic a záření v širokém oboru spektra od radiových vln, přes optické, rengenové až po gama záření. V některých případech...

Světelné mosty na Slunci

  Vědečtí pracovníci Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR vysvětlili ohřev chromosféry nad světelnými mosty, tedy světlými pásy rozdělujícími tmavá jádra slunečních skvrn.   Tisková zpráva Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., ze dne 11. 7....

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat jen, pokud je Měsíc v novu. V případě úplného zatmění dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění a ochlazení, kolem Měsíce...
Záznamy: 21 - 27 ze 27
<< 1 | 2 | 3