Astronomická olympiáda

2. ročník AO (2004/05)

kategorie: E-F   podrobnosti na webu Astronomické olympiády    Vážení pedagogové, milí řešitelé Astronomické olympiády! Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na...

1. ročník AO (2003/04)

kategorie: E-F  podrobnosti na webu Astronomické olympiády   Letos poprvé v dlouholeté tradici fyzikální olympiády se objevuje zcela nová kategorie, která rozšiřuje dosavadní fyzikální olympiádu o astronomii. Astronomie i fyzika jsou vědní disciplíny, které spolu velmi úzce souvisí a po...