2. ročník AO (2004/05)

2. ročník AO (2004/05)

kategorie: E-F  

podrobnosti na webu Astronomické olympiády 

 

Vážení pedagogové, milí řešitelé Astronomické olympiády!

Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách a víceletých gymnáziích tříkolově, na středních školách dvoukolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Finále se koná již tradičně na Akademii věd v Praze. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Budete-li mít dotazy či přání, obraťte se na nás.

 

Finále 2. ročníku astronomické olympiády (2004/05)

Finále kategorie EF se konalo 10. června 2005 v Praze na Akademii věd na Národní třídě.
 

Doprovodný program - sobota 11. června 2005
od 9:15 hod do cca 16 hod exkurze a setkání s astronomy observatoře Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově (sraz v 9:15 v prostoru staré hvězdárny uprostřed areálu)

Exkurze na toto vědecké pracoviště je pro finalisty AO a jejich doprovod zdarma. To však není největší výhoda naší exkurze. Kromě standardní prohlídky hvězdárny včetně prohlídky největšího dalekohledu v ČR totiž navštívíme specializovaná pracoviště a bude možno si prohlédnout jejich přístroje. Kromě toho se s námi sejdou vědečtí pracovníci observatoře, kteří reálně vědecký výzkum vykonávají. Navštívíme tak např. Sluneční oddělení (bude-li jasno, bude možné pozorovat Slunce, jinak se podíváme alespoň na záznam) nebo Odd. meziplanetární hmoty – jedno z nejprestižnějších světových pracovišť. Z toho důvodu Vám účast na exkurzi doporučujeme!!

 

V pátek 10. června 2005 se v reprezentačních prostorách Akademie věd v Praze uskutečnilo finále 2. ročníku Astronomické olympiády, kterou pořádá Česká astronomická společnost pro žáky osmých a devátých tříd a studenty ekvivalentních tříd gymnázií. Na 50 finalistů z celé České republiky, ale také ze Slovenska se sjelo do Prahy, kde dopoledne absolvovali úlohy finále. Odpoledne si pak finalisté a jejich doprovod – učitelé fyziky vyslechli přednášku RNDr. Jiřího Grygara, CSc. „Okna vesmíru stále dokořán“, který v ní mluvil o objevech 20. století a vyhlídkách astronomie v první polovině 21. století a udělil také „několik špatných rad dobrým studentům“. Z rukou Dr. Jiřího Grygara jako čestného předsedy České astronomické společnosti a předsedy Učené společnosti potom finalisté obdrželi diplomy a řadu odměn. Tři nejúspěšnější si odnesli dalekohledy značky Celestron, nejlepší z nejlepších si odvezl astronomický dalekohled o průměru objektivu 15 cm v hodnotě přes 10 000 Kč.