Dejiny astronómie v časopise Kozmos

28.12.2017 10:59

 

Zalistoval som vo svojom digitálnom archíve časopisu Kozmos a vytiahol som k zoznamom literatúry ďalší zoznam. Tentoraz ide o články, ktoré sa týkajú dejín astronómie a boli publikované v Kozmose od jeho vzniku v roku 1970. Pri kompilovaní tohto prehľadu som narážal na problém, ktoré články vybrať. V niektorých sa nachádzal len úvod k téme, kde sa hovorilo o histórii pozorovania daného javu, objektu a pod. Tieto články som vylúčil. Takisto dejiny kozmonautiky som do zoznamu nezaradil. Nedostali sa tam ani gratulácie k okrúhlym výročiam, ale snažil som sa zaradiť všetky nekrológy. Časové obdobie som neohraničoval nejakým medzníkom. Pôvodne som plánoval ako hranicu rok 1957, neobsiahol by som však vývoj astronómie na našom území, ktorý nabral na obrátkach práve v druhej polovici 20. storočia. Časopis sa za 40 rokov existencie však už sám stal súčasťou dejín a slúži ako zrkadlo vývoja nielen amatérskej, ale aj profesionálnej astronómie na našom území.

Brezina, Martin: Keď sa hvezdáreň rodila (hvezdáreň v Hurbanove). 1970/1, s. 14-15
Németh, Mikuláš: Sekulárne variácie magnetického poľa v Hurbanove. 1970/2, s. 7-10
Adamuv, Pavel: K oslavám 250. výročia narodenia Maximiliána Hella. 1970/2, s. 26
Bélik, Milan: Z histórie meteorológie v Hurbanove. 1970/3, s. 20-21
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – I. časť. 1971/1, s. 17-18
Pajdušáková, Ľudmila: Vývoj astronómie za posledných 50 rokov – I. časť. 1971/2, s. 1-3
Šamaj, Ferdinand: 50 rokov meteorológie na Slovensku. 1971/2, s. 17-18
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – II. časť. 1971/2, s. 24-26
Pajdušáková, Ľudmila: Vývoj astronómie za posledných 50 rokov – II. časť. 1971/3, s. 1-2
Petráš, Milan: 100 rokov observatórií v Hurbanove. 1971/3, s. 20-22
Chromek, Igor: Desať rokov hvezdárne v Banskej Bystrici. 1971/3, s. 25-26
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – III. časť. 1971/3, s. 26-28
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – III. (IV). časť. 1971/4, s. 25-27
Pittich, Eduard: Človek, po ktorom nám zostalo veľké bohatstvo (Johannes Kepler). 1971/5, s. 1-2
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – IV. (V.) časť. 1971/5, s. 26-28
Storočná hvezdáreň v Hurbanove. 1971/6, s. 1-2
Szeghy, Imrich: Pozorovanie Halleyho kométy na Slovensku v roku 1682. 1971/6, s. 16
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – IV. (VI.) časť. 1971/6, s. 27-29a
Chromek, Igor: Edmund Halley. 1972/1, s. 26-27
Hajduk, Anton: Riešenie záhady Tunguzského meteoritu. 1972/2, s. 33-34
Petrovič, Michal: Rok mal aj 455 dní. 1972/2, s. 44-45
Balog, Ľudovít: Planéta Merkúr v gréckom bájosloví. 1972/2, s. 56-57
Široký, Jaroslav: Prof. PhDr. Augustín Seydler (1849 – 1891). 1972/2, s. 59
Forgáč, Peter: História klímy Zeme. 1972/4, s. 106-108
Hajduk Anton: Od Swifta po kozmické sondy. 1972/5, s. 138-139
Šuba, J. – Petrovič, M.: Vývoj názorov na gravitáciu. 1972/5, s. 148-150
Csere, Elemír: Aristarchos zo Samu. 1972/5, s. 156
Porubčan, Vladimír: Dvesté výročie Títius-Bodeovho zákona planetárnych vzdialeností. 1972/6, s. 168-169
Pajdušáková, Ľudmila: Mikuláš Kopernik – I. časť. 1973/1, s. 1-4
Kopčan, Štefan – Mackovič, Ján: Zastavil Slnko, pohol Zem. 1973/1, s. 5-6
Forgáč, Peter: História predpovedania počasia. 1973/1, s. 10-12
Javorka, Emil: Tvorili aj naši predkovia povesti o súhvezdiach? 1973/1, s. 25-26
Horský, Zdeněk: O Koperníkově heliocentrismu. 1973/2, s. 33-35
Pajdušáková, Ľudmila: Mikuláš Kopernik – II. časť – Predkopernikovské predstavy o stavbe vesmíru. 1973/2, s. 35-38
Knapczyk, Ján: Dielo Mikuláša Kopernika. 1973/2, s. 39
Súhvezdie Orión (na starých mapách). 1973/2, s. 42-43
Galileiho ďalekohľad (obrázky). 1973/2, s. 48-49
Pajdušáková, Ľudmila: Mikuláš Kopernik – III. časť – Heliocentrický systém Mikuláša Kopernika. 1973/3, s. 65-68
Pajduśáková, Ľudmila: Niektoré historické zatmenia Slnka. 1973/4, s. 97-100
Široký, Jaromír: Astronomie na universitě v Olomouci. 1973/4, s. 116-117
Fialková, Štefánia: Štvrťstoročie hvezdárne v Prešove. 1973/5, s. 153-154
Kulčár, Ladislav: Juliánsky dátum. 1973/6, s. 188
Petrovič: Francúzsky republikánsky kalendár. 1973/6, s. 188
Javorka, Emil: Starí Slovania a astronómia. 1974/1, s. 20-22
Javorka, Emil: Starí Slovania a astronómia. 1974/2, s. 52-53
Chromek, Igor: Popularizátor astronómie Dr. Ján Alojz Wagner (1864 – 1930). 1974/2, s. 54-55
Pajdušáková, Ľudmila: 30 rokov vzniku Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese. 1974/3, s. 65-68
Bélik, Milan: 10 rokov ľudovej hvezdárne v Hurbanove. 1974/3, s. 83-84
Pajdušáková, Ľudmila: Immanuel Kant ako prírodovedec (1724 – 1804). 1974/4, s. 101-103
Dojčák, František: Astronomické a meteorologické zjavy v Levočskej kronike Gašpara Haina. 1974/4, s. 107-109
Túnyi, Igor: Z histórie zemského magnetizmu I. časť. 1974/5, s. 142, 147
Tremko, Jozef: 15 rokov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. 1974/5, s. 150-151
Schmögner, Matej: Spomienka na význačného astronóma (Ejnar Hertzsprung). 1974/5, s. 152
Forgáč, Peter: História výskumov vzdušného obalu Zeme. 1974/6, s. 167-169
Chromek, Igor: 120 rokov prvej meteorologickej stanice v Banskej Bystrici. 1974/6, s. 185
Brezina, Martin: 20 rokov astronómie v Hlohovci. 1974/6, s. 186-187
Forgáč, Peter: Ľudové pranostiky o počasí. 1975/2, s. 38-39
Pajdušáková, Ľudmila: 30 slobodných rokov v astronómii na Slovensku. 1975/3, s. 65
Pajdušáková, Ľudmila: 20 rokov od smrti A. Einsteina (1879 – 1955). 1975/3, s. 88
M., F.: Sedem desaťročí astronómie v Spišskej novej vsi. 1975/3, s. 89-90
Kulčár, Ladislav: Spomienka na V. K. Ceraského. 1975/3, s. 92
Tremko, Jozef: 250 rokov Akadémie vied v ZSSR a sovietska astronómia. 1975/4, s. 97-99
Chromek, Igor: 20 rokov amatérskej astronómie v stredoslovenskom kraji. 1975/4, s. 122-123
Pajdušáková, Ľudmila: Ženy astronómky v minulosti. 1975/5, s. 129
Olmr, Josef: Vznik a vývoj radioastronomických pozorování Slunce v Československu. 1975/5, s. 135-137
Schmögner, Matej: 100. výročie úmrtia F. W. Argelandera. 1975/5, s. 150
Zajonc, Ivo: Päťdesiat rokov od smrti C. Flammariona. 1975/5, s. 151-152
Chromek, Igor: 15 rokov ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici. 1975/5, s. 153-155
Klepešta, Jozef: Pozoruhodná kresba pána Tempela z roku 1860. 1975/6, s. 179
U., P. Antonín Bečvář. 1975/6, s. 185
Druga, Ladislav: Slnečné hodiny. 1976/1, s. 16-17, 20-21
Brimich, L. Z histórie slapov. 1976/1, s. 22-23
Straka, Miloslav: Pád meteoritu u Želechova. 1976/1, s. 29-30
Nečas, Vojtěch: Počátky astronomie. 1976/2, s. 44-45
Forgáč, Peter: Odkedy sa pozoruje počasie. 1976/3, s. 69-71
Dujnič, Marián: 20 rokov planetária Mikuláša Kopernika v Chorzówe. 1976/3, s. 92
Javorka, Emil: Astronómia v slovenských prísloviach a porekadlách. 1976/4, s. 116-118
Schmögner, Matej: K tristému výročiu určenia rýchlosti svetla. 1976/4, s. 118-119
Talkner, Vlastimil: 15 let činnosti hvězdárny v Jindřichově Hradci. 1976/4, s. 121
Krommelová, Barbora: 20 rokov ľudovej astronómie v okrese Bratislava-vidiek. 1976/4, s. 122-123
Kupča, Štefan: Edmund Halley (1656 – 1976). 1976/4, s. 126
Druga, Ladislav: Dr. Mikuláš Konkoly-Thege. 1976/4, s. 127
Pajdušák, Pavel: História registrácie zemetrasení. 1976/6, s. 172-174
Lálová, J. Vzpomínáme na Josefa Klepeštu. 1976/6, s. 190
Hudec, Ivo: K nedožitým sedmdesátinám S. P. Koroljova. 1976/6, s. 191
Kresák, Ľubor (?): Zaujímavosti o kométach. 1977/3, s. 83-92
Fabini, Tatiana: Kométy a povery. 1977/3, s. 90-91
K., M: História Farmingtonského meteoritu. 1977/3, s. 93
Štohl, Ján – Kapišinský, Igor: 20 rokov družicového výskumu mikrometeoroidov, 1978/1, s. 2-4
Chromek, Igor: Spis o kométe. 1978/1, s. 24
Molnár, Ivan: Ľudová astronómia v okrese Galanta. 1978/4, s. 121
Prikryl, Pavol: Stonehenge – astronomické observatórium staré štyri tisícročia. 1978/4, s. 123-125
K., I.: Galaxia „dlhuje“ supernovy. 1978/5, s. 150
Antalová, Anna: Supernovy v Galaxii. 1979/1, s. 3-6
S. S.: Lekcia pre historikov. 1979/1, s. 7
V. Z.: Našiel sa optický zvyšok po supernove z roku 1181. 1979, s. 8
Kupča, Štefan: Desaťročie Slovenského ústredia amatérskej astronómie v Hurbanove, 1979/2, s. 33-34
Zajac, Rudolf: Albert Einstein – tvorca nového fyzikálneho obrazu sveta. 1979/3, s. 65-66
Kupča, Štefan: Za Kornelom Bezayom. 1979/5, s. 158
Bélik Milan: RNDr. Ľ. Pajdušáková zomrela. 1979/6, s. 161-162
Kresák, Ľubor: Zomrel prof. E. Buchar. 1979/6, s. 183
Dubnička, Ján: Alexander Alexandrovič Friedman (1888 – 1925). 1980/1, s. 4-5
Abalakin, Viktor Kuzmič: Ako vznikli ročenky. 1980/1, s. 21-23
Svoreň, Ján: 20 rokov SAS pri SAV. 1980/1, s. 24-25
Gömöri, Juraj: Zomrel Jozef Kríž. 1980/1, s. 29
Lorenc, Marián: Dopplerovo „zakopnutie“. 1980/2, s. 42
Konečný, A.: Unikátny exemplár Koperníkovej knihy. 1980/2, s. 52
Noga, Milan: Za profesorom Jánom Fischerom. 1980/2, s. 56
Kresák, Ľubor: Zomrel prof. V. Guth. 1980/5, s. 153
Lorenc, Marián: Svetielko vo vlaku – Zöllnerov príbeh s fotometrom. 1980/6, s. 169
Zajac, Rudolf: Kepler a fyzika, 1981/2, s. 51-53
F., T.: Keplerov horoskop. 1981/2, s. 53
P., P.: Videl Galilei Neptún. 1981/3, s. 73
Kresba Saturna. 1981/3, s. 82
Očenáš, Daniel: 20 rokov hvezdárne v Banskej Bystrici. 1981/3, s. 85
Vavrová, Barbora: Štvrťstoročie hvezdárne v Leviciach. 1981/3, s. 89
Molnár, Ivan: 200 rokov od objavu planéty Urán. 1981/4, s. 98-101
K., A.: Skalné rytiny na planine Nazca. 1981/4, s. 104
Druga, Ladislav: 110 rokov hvezdárne v Hurbanove. 1981/5, s. 138-141 + 144 b-c
História, ktorá sa opakuje (Meteorický dážď Leoníd). 1982/2, s. 40-41
Z histórie zatmení Slnka. 1982/5, s. 158-159
Chromek, Igor: Gabriel Kováč-Martiny (1782-1845). 1982/5, s. 171
Vaculík, V.: Arthur Stanley Eddington (1882-1944). 1982/6, s. 190
Koubský, Pavel: Výskum vzdáleného vesmíru (družicová astronómia). 1982/6, s. 191-199
Slnečné hodiny (fotografie). 1982/6, s. 216a+b
Vavrová, Barbora: Za Jozefom Novotným. 1983/3, s. 106
Svoreň, Ján: Halleyova kométa v histórii. 1983/4, s. 111-113
Sýkora, Július: Dve jubileá našej hvezdárne (observatórium Skalnaté pleso). 1983/5, s. 145-146
Svoreň, Ján: Začiatky observatória na Skalnatom plese. 1983/5, s. 146
W., M.: Rádioastronómia. 1984/2, s. 39-41
Grygar, Jiří: Archivy a dnešek astrofyziky. 1984/3, s. 95-98
Kopal, Ivan: Umenie byť užitočný – tri desaťročia astronómie v Hlohovci. 1984/4, s. 137-138
Chromek, Igor: Tri desaťročia astronómie na Slovensku. 1984/5, s. 145-145
Slouka, Hubert: História objavu Saturnových prstencov. 1984/5, s. 159-160
T., J. Š.: Akademik Kapica zomrel (1894 – 1984). 1984/5, s. 162
Giordano Bruno: 1984/6, s. 182
Hra o osud hvezdárne. 1985/1, s. 1-2
Šolc, Martin: Tychonova supernova. 1985/1, s. 30-31
Rušin, Vojtech: Štvrťstoročie činorodej práce – 25 rokov slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. 1985/2, s. 37-38
Kresák, Ľubor: Svedectvá dávnych návratov – História Halleyovej kométy I. 1985/2, s. 48-51
Edmond Halley. 1985/2, s. 50-51
Fabini, Tatiana: Planetárium a jeho predchodcovia. 1985/2, s. 59-61
Obrázky Halleyovej kométy a starých planetárií. 1985/2 72a+b
Kresák, Ľubor: Predpoveď sa splnila – História Halleyovej kométy II. 1985/3, s. 94-97
Fabini, Tatiana: Elemír Kéčkei (nekrológ). 1985/2, s. 99
Kresák, Ľubor: V storočí fotografie – História Halleyovej kométy III. 1985/4, s. 122-125
Bahýľ, Vladimír: Odkaz renesančnej kozmológie dnešku. 1985/5, s. 145-146
Kresák, Ľubor: Prvé udalosti terajšieho návratu – História Halleyovej kométy IV. 1985/5, s. 148-149
Kopecký, M.: Deset let sluneční fyziky v KAPG. 1985/6, s. 194-195
Gindl, Eugen: Džai Singhove kamenné observatóriá. 1986/2, s. 51-52
Feranec, Ján: Nová éra objavovania Zeme. 1986/5, s. 146-150
Za Adamom Abrahámom. 1986/5, s. 179
Kiss, Ján: Za Štefanom Pintérom. 1986/6, s. 212
Od 1987/1 bol uverejňovaný Historický kalendár
Za Štefanom Kochanom. 1987/1, s. 35
Rušin, Vojtech: Slnko na Štíte – Koronálna stanica AÚ SAV jubiluje. 1987/2, s. 37-38
Csere, Elemír: Fotografia v astronómii. 1987/3, s. 93-97
Báječný vynález fotografie. 1987/3, s. 94-96
Urban, Zdeněk: Najstaršie novy. 1987/5, s. 151-155
Gindl, Eugen: Tretia kupola pre šťastný ďalekohľad (dejiny staroďalského 60-cm reflektora). 1987/5, s. 172-175
Pöss, Ondrej: Dejiny slovenskej astronómie. 1987/5, s. 173-176
Bojarčuk A. A. – Antipova L. I.: Sovietska astronómia v uplynulom desaťročí. 1987/6, s. 181-186
Pokorný, Zdeněk: Medzníky vo výskume Venuše. 1987/6, s. 188-189
Csere, Elemír: Objav pulzarov (1967). 1987/6, s. 215
Komárek, Zdeněk: Andrej Borisovič Severnyj (1913 – 1987). 1987/6, s. 216
Piffl, Roman: Juliánsky dátum. Juliánsky kalendár. Gregoriánsky kalendár. 1988/1, s. 18-20
Štohl, Ján: Akademik Zeľdovič zomrel. 1988/3, s. 104
Csere, Elemír: Sir Frederick William Herschel – Dynastia Herschelovcov I. 1988/4, s. 137-139
Koubský Pavel: Desať rokov na obežnej dráhe (družica IUE). 1988/5, s. 148-151
Csere, Elemír: Sir John Herschel – Dynastia Herschelovcov II. 1988/5, s. 175-176
Csere, Elemír: Za JUDr. Š. Kupčom. 1988/5, s. 177
A. A. Friedman (1888 – 1925). 1988/5, s. 180
Lenzová, Štefánia: Prešov (výročie hvezdárne). 1988/6, s. 198-199
Csere, Elemír: Hlohovec (výročie hvezdárne). 1988/6, s. 199
Csere, Elemír: Alexander Stewart Herschel – Dynastia Herschelovcov III. 1988/6, s. 215
Kozmos: Tatiana Fabini (6. 8. 1943 – 12. 1. 1989). 1989/2, s. 39
Novák, Vítězslav: O kometě ocasaté (Kométa 1811 I). 1989/2, s. 53
Pöss, Ondrej – Rušin, Vojtech: Per aspera ad astra – Astronóm M. R. Štefánik I. 1989/3, s. 86-87
Lackovičová, Anna: Ako sa pred 220 rokmi medzi svetových astronómov zapísal banskoštiavnický rodák. (M. Hell). 1989/3, s. 106-107
Csere, Elemír: Mesiac – nemý učiteľ ľudstva. 1989/4, s. 111-113
Pohánka, Vladimír: Čo bolo pred Apollom. 1989/4, s. 114-118
Rušin, Vojtech – Pöss, Ondrej: V znamení Slnka – Astronóm M. R. Štefánik II. 1989/4, s. 131-133
Ondra, Leoš: Zabudnuté súhvezdie (Súhvezdie Býk Poniatowského). 1989/4, s. 140-141
Lackovičová, Anna: 150. výročie založenia Pulkovského observatória. 1989/4, s. 142
Csere, Elemír: 360. výročie narodenia Christiana Huygensa (14. 4. 1629 – 8. 6. 1655 (sic!)). 1989/4, s. 143
Rušin, Vojtech – Pöss, Ondrej: Velechrám človečenstva a pokroku – Astronóm M. R. Štefánik III. 1989/5, s. 164-165
Csere, Elemír: Mohamed Taragaj Ulugbeg (22. 3. 1394 – 27. 10. 1449). 1989/5, s. 178
Krchová, Eva: Pamiatke Ing. Františka Dojčáka. 1989/5, s. 179
Maleček, B.: Milan Neubauer zemřel. 1989/5, s. 179
Csere, Elemír: Vasilij Grigorievič Fesenkov (13. 1. 1889 – 12. 3. 1972). 1989/6, s. 214
Csere, Elemír: Jean Bernard Léon Foucault. (18. 9. 1819 – 11. 2. 1868). 1989/6, s. 214
Csere, Elemír: Edwin Powell Hubble (20. 11. 1889 – 28. 9. 1953). 1989/6, s. 215

Csere, Elemír: ...a dostala meno Pluto (60 rokov od objavu deviatej planéty). 1990/1, s. 11-12

Percival Lowell by sa čudoval. 1990/1, s. 13-14
Ako sa Pluto scvrkol. 1990/1, s. 14-15
Lackovičová, Anna: Otec bratislavského nultého poludníka. (Samuel Mikovíni). 1990/1, s. 35
Štvrťstoročie s korónou (rozhovor). 1990/2, s. 40-43
Lackovičová, Anna: Pred dvadsiatimi rokmi vyšiel prvý Kozmos. 1990/2, s. 56
Csere, Elemír: Pieseň o oblohe. (Johannes Hevelius). 1990/2, s. 70-71
Podhorský, Dušan: Osobnosť M. R. Štefánika z pohľadu meteorológa. 1990/3, s. 94-95
150-ročné Harvardovo observatórium. 1990/3, s. 106-107
Lackovičová, Anna: Nebo a Zem. (O knihe Jána Alojza Wagnera). 1990/3, s. 108
Pecker, Jean-Claude: Vesmír sa mení. 1990/3, s. 115-119
Csere, Elemír: Nesmrteľné dielo Ch. Messiera. 1990/4, s. 144
Csere, Elemír: Z dejín spektrálnej analýzy 1. (130 rokov od objavenia spektrálnej analýzy). 1990/5, s. 176-177
Kresák, Ľubor: Životné dielo Edgara Everharta. 1990/5, s. 178
Csere, Elemír: Kým nevynašli ďalekohľad. 1991/1, s. 22-24
Csere, Elemír: Telesá nového storočia. 1991/1, s. 25
Csere, Elemír: Z dejín spektrálnej analýzy 2. (130 rokov od objavenia spektrálnej analýzy). 1991/1, s. 34-35
Csere, Elemír: 210 rokov poznávame Urán. 1991/2, s. 70-71
Lackovičová, Anna: Mnohostranný génius 1. (90. výročie narodenia Antonína Bečvářa), 1991/3, s. 104-106
Lackovičová, Anna: Mnohostranný génius 2. (90. výročie narodenia Antonína Bečvářa), 1991/4, s. 140-142
Csere, Elemír: Dvojvýročie. (Snellius – 400, zákon svetelného lomu – 370). 1991/4, s. 144
Lackovičová, Anna: Mnohostranný génius 3. (90. výročie narodenia Antonína Bečvářa), 1991/4, s. 176-178
Harmanec, Petr: Vesmír je (aj) náš český a slovenský svět. 1991/6, s. 183-185
Komárek, Zdeněk: Zemplínske desaťročie. (10 rokov existencie hvezdárne v Michalovciach). 1991/6, s. 203
Žiara polnočná, alebo severnô svetlo. 1991/6, s. 207
Ondra, Leoš: Výlet do Španielska (O Almageste a súhvezdiach v ňom). 1992/2, s. 30-32
Ondra, Leoš: Kométy pre Ľudovíta XV. 1992/3, s. 36-37
Havriľák, Michal: Ján Očenáš, priekopník amatérskej astronómie na Slovensku. 1992/3, s. 52
Rybanský Milan: Umrel M. N. Gnevyšev. 1992/3, s. 52
Ondra, Leoš: Legenda o Bayerovi (Dvojhviezda Mizar a Alcor). 1992/6, s. 30-32
Zosnul Dr. Elemír Csere. 1992/6, s. 36
Ondra, Leoš: Capella. 1993/1, s. 20-22
Zajonc, Ivo: Elemír Csere mi bol priateľom. 1993/1, s. 35
Brzostkiewicz, Stanislaw R.: Posledné roky Kopernikovho života 1. 1993/2, s. 20-21
Porubčan, Vladimír: Ján Štohl (1932 – 1993). 1993/3, s. 2-3
Brzostkiewicz, Stanislaw R.: Posledné roky Kopernikovho života 2. 1993/3, s. 21-22
Ondra, Leoš: Příběh nejmladšího pulsaru (Od zrození po objev) 1. 1993/4, s. 18-19
Piffl, Roman et al.: Tatranská Astronómia: 50 rokov. 1993/4, s. 24-25
Ondra, Leoš: Příběh nejmladšího pulsaru (Od zrození po objev) 2. 1993/5, s. 17-19
Ondra, Leoš: Hvězdy na hromádce (Objekty Messierovho katalógu). 1993/5, s. 22-25
Chochol, Drahomír: Zdeněk Kopal (1914 – 1993). 1993/6, s. 35
Svoreň, Ján: Zomrel Ľubor Kresák (1927 – 1994). 1994/2, s. 3
Kyselý, Jan: Je McNaught-Russell 1993v totožná s kometou z roku 574?. 1995/1, s. 16-17
red.: Bradáč z Passa Quatro (O M. R. Štefánikovi). 1995/1, s. 18-19
Pintér, Teodor: Kozmos – 25. 1995/2, s. 2
Najprv som objavil Konkolyho (Rozhovor s Ladislavom Valachom). 1995/2, s. 29
Kyselý, Jan: Peter Apian (16. 4. 1495 – 21. 4. 1552). 1995/3, s. 36
Grygar, Jiří: Nezadržitelný vzestup radioastronomie. 1995/4, s. 3-7
Rapavý, Pavol: 20 rokov hvezdárne v Rimavskej Sobote. 1995/5, s. 26-27
Chochol, Drahomír: Subrahmanyam Chandrasekhar (1910 – 1995). 1995/5, s. 36
Piffl, Roman: Meteorit Rumanová (nálezy meteoritov na Slovensku v minulosti). 1995/6, s. 3
Grün, Marcel: Šest let Galilea (O chronológii výskumu sondy). 1995/6, s. 14-15
Hric, Ladislav: Hvezdáreň vo Valašskom Meziríčí oslávila 40 rokov svojej činnosti. 1995/6, s. 36
Havriľák, M.: Zomrel Koloman Berenyi. 1995/6, s. 36.
Dušek, Jiří: Nejdůležitejší okamžiky ve výzkumu Saturnu. 1996/1, s. 23
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 1/1. 1996/1, s. 24
Porubčan, Vladimír – Rojkovič, Igor: Meteorit, ktorý nám ostane (nálezy meteoritov na Slovensku v minulosti). 1996/2, s. 10-12
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 1/2. 1996/2, s. 21-22
P., R.: Najväčšie známe priblíženia planétok k Zemi. 1996/2, s. 28
P., R.: Najväčšie známe priblíženia komét k Zemi. 1996/2, s. 28
Poliak, Peter: Astronomické zaujímavosti Prahy. 1996/2, s. 35
Poliak, Peter: Opustili nás (nekrológy: Eugen Titka, Karol Králiček, Dezider Gráčik). 1996/2, s. 36
Lišháková, D.: Odišla vzácna žena (Alžbeta Reiskupová – nekrológ). 1996/2, s. 36
Gindl, Eugen: Na počiatku bol Konkoly-Thege. 1996/3, s. 3
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 2. 1996/3, s. 21-22
Gindl, Eugen: Jedenásť rokov Dr. Šternberka. 1996/4, s. 2-3
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 3/1. 1996/4, s. 21-22
Bochníček, Záviš: Antonín Mrkos (28. 1. 1918 – 29. 5. 1996). 1996/4, s. 35
Píš, Erich: Zaujímavé slovenské výročie (O objave Neptúna). 1996/4, s. 36
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 3/2. 1996/5, s. 20-21
Bochníček, Záviš: Jak byl objevený Neptun. 1996/5, s. 24-25
Pastorek, Ladislav: 125 rokov pozorovania Slnka na hvezdárni v Hurbanove. 1996/5, s. 35
Dorotovič, Ivan: Meteorická a stelárna astronómia v Hurbanove od roku 1871. 1996/5, s. 36
Gindl, Eugen: Druhé vzkriesenie astronómie v Hurbanove. 1996/6, s. 3
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 4/1. 1996/6, s. 25-26
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 6. 1997/1, s. 21-23
Křivský, Ladislav: Pozorování polárních září Konkoly-Thegeho na observatoři Ógyalla (Hurbanovo). 1997/1, s. 35
Gindl, Eugen: Zomrel objaviteľ Pluta (Clyde William Tombaugh). 1997/2, s. 35
Hajduková, Mária: Za Imrichom Szeghym. 1997/2, s. 36
Rybanský, Milan: Slnečné škvrny menia svet. 1997/3, s. 14-16
Svoreň, Ján: Eugene Shoemaker (1926 – 1997). 1997/5, s. 36
Svoreň, Ján: Jürgen H. Rahe (1936 – 1997). 1997/5, s. 36
Tichá, Jana: Výročí hvězdáren v Jižních Čechách (České Budějovice, Kleť). 1998/1, s. 36
Hric, Ladislav: Oslavy 100. výročia založenia hvezdárne v Ondřejove. 1998/3, s. 36
Rybanský, Milan: Slnko – Od spektrografu k neutrínovému detektoru. 1998/4, s. 15-16
Letfus, Vojtech: Polárna žiara na Slovensku. 1998/5, s. 33-34
Hric, Ladislav: Odkryté tajomstvá indických observatórií. 1999/2, s. 24-25
Galád, Adrián: Po 200 rokoch vyše 10 000 exotov (Planétky). 1999/2, s. 36
Bartha, Lajos: Slnečné zatmenia – moderné mylné domnienky (Omyly v dejinách). 1999/3, s. 17
Šilhán, Jindřich: Úplná a prstencová zatmění Slunce u nás od doby Samovy říše. 1999/4, s. 20-24
Svoreň, Ján: Milan Antal (1935 – 1999). 1999/6, s. 24
Rapavá, Simona: 390 rokov od objavu Jupiterových mesiacov. 1999/6, s. 37
Druga, Ladislav: Tridsať rokov SÚH v Hurbanove. 2000/1, s. 23-24
Zboril, Milan: Armagh Observatory. 2000/3, s. 22-23
Rapavý, Pavol et al.: SAS má štyridsať rokov. 2000/3, s. 34
Gindl, Eugen et al.: Štefánik v Hurbanove. 2000/4, s. 13-14
Priganczová, Alina – Váczyová, Magdaléna – Vörös, Zoltán: Úctyhodné jubileum – 100 rokov pozorovaní na Geomagnetickom observatóriu v Hurbanove 1. 2000/5, s. 34-35
Poliak, Peter: Mohol J. A. Komenský svojho času pomôcť astronómom? 2000/5, s. 37
Rapavý Pavol: Rimavská Sobota – štvrťstoročné jubileum. 2000/6, s. 21
Priganczová, Alina – Váczyová, Magdaléna – Vörös, Zoltán: Úctyhodné jubileum – 100 rokov pozorovaní na Geomagnetickom observatóriu v Hurbanove 2. 2000/5, s. 22-24
Rapavý, Pavol: Giuseppe Piazzi. 2000/6, s. 31
Druga, Ladislav: Mikuláš Kopernik. 2000/6, s. 32
Bild der Wissenschaft: Empedoklov big bang. 2001/1, s. 23
Druga, Ladislav: Tycho Brahe. 2001/1, s. 32
Znášik, Miroslav: Za RNDr. Reginou Podstanickou CSc. 2001/1, s. 34
Zboril, Milan: McDonaldovo observatórium. 2001/2, s. 25-27
Šrobárová, Evelyn: Umrel Vratislav Vratko Šrobár. 2001/2, s. 32
Druga, Ladislav: Johannes Kepler. 2001/2, s. 34
Druga, Ladislav: Galileo Galilei. 2001/3, s. 32
Skalský, Vladimír: O vlastnostiach vesmíru 1. 2001/4, s. 14-16
Hric, Ladislav: Antonín Bečvář – astronóm, ktorý miloval mraky. 2001/4, s. 23
Druga, Ladislav: Sir Isaac Newton. 2001/3, s. 27
Skalský, Vladimír: O vlastnostiach vesmíru 2. 2001/5, s. 14-16
Druga, Ladislav: Albert Einstein. 2001/5, s. 34
Ivan, Peter: Príbeh jedného ďalekohľadu (O staroďalskom 60 cm ďalekohľade). 2001/6, s. 11-13
Druga, Ladislav: Na počiatku bol Konkoly-Thege 1. 2001/6, s. 24-25
Druga, Ladislav: Na počiatku bol Konkoly-Thege 2. 2002/1, s. 32-33
Znášik, Miroslav: 40 rokov hvezdárne v Žiline. 2001/6, s. 39
Maštenová, Katarína: Hvezdár Doc. RNDr. Záviš Bochníček, CSc. (*20. 4. 1920 – † 23. 2. 2002). 2002/2, s. 1
Skalský, Vladimír: O vlastnostiach vesmíru 3. 2002/2, s. 16-18
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 1. 2002/4, s. 26-28
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 2. 2002/5, s. 25-29
Zboril, Milan: AIP: Astronomický inštitút v Postupimi. 2002/6, s. 25-26
Zunker, Andreas: 25 rokov siete SONNE na pozorovanie slnečných škvŕn. 2002/6, s. 27-28
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 3. 2002/6, s. 31-32
Lörinčík, Juraj: Tajomný hvezdár na hrade Krásna Hôrka. 2003/1, s. 24-26
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 4. 2003/2, s. 23-27
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 5. 2003/3, s. 25-29
Rozlúčka s Vojtěchom Letfusom. 2003/3, s. 40
60 rokov observatória na Skalnatom plese a 50 rokov Astronomického ústavu SAV. 2003/4, s. 9-32:
– Sýkora, Július: Prečo sme, prečo sme tu a kto sme? s. 9-10
– Mačura, Rastislav: Antonín Bečvář (10. 6. 1901 – 10. 1. 1965). s. 11
– Hajduk, Anton: Meteory – od bolidov až po kozmický prach. s. 12
– Pittich, Eduard: Dynamika komét a asteroidov. s. 13-14
– Svoreň, Ján: Objavy a fyzika komét. s. 15-17
– Svoreň, Ján: Astrometria komét a asteroidov. s. 17
– Kučera, Aleš – Rybák, Ján: Výskum Slnka na AsÚ SAV. s. 18-20
– Rybanský, Milan: Výskum slnečnej koróny mimo zatmení. s. 21
– Rušin, Vojtech: Expedície AsÚ SAV za zatmeniami Slnka. s. 22-23
– Chochol, Drahomír: Premenné a interagujúce dvojhviezdy. s. 24-26
– Novocký, Daniel – Komžík, Richard: Výpočtová technika na AsÚ SAV. s. 26-27
– Budaj, Ján: Chemicky pekuliárne hviezdy na hlavnej postupnosti. s. 28-29
– Komžík, Richard: Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. s. 29
– Svoreň, Ján – Porubčan, Vladimír: Výchova vedeckého dorastu na AsÚ SAV. s. 30
– Rybák, Ján – Tremko, Jozef: Medzinárodná spoupráca. s. 31-32
Druga, Ladislav: Hellova Venuša. 2004/1, s. 28-30
Zboril, Milan: Goseck: praveké observatórium staršie ako Stonehenge. 2004/2, s. 20-21
Rapavý, Pavol: 8. jún – prechod Venuše pred slnečným diskom. 2004/3, s. 22-25
Hric, Ladislav – Bartolomejová, Mária: Astronómovia z mesta opereného hada. 2004/3, s. 28-31
Polášek, Cyril: František Kozelský zemřel. 2004/3, s. 40
Druga, Ladislav: Zomrel zakladateľ časopisu Kozmos (Ladislav Valach – nekrológ). 2004/5, s. 40
Bicková, Almut: Páni rondelov. 2004/6, s. 29-31
Karlovský, V. – Pavúk, J.: Rondely na Morave a Slovensku: Kalendáre neolitických roľníkov. 2005/1, s. 18-21
Urban, Jan: Zemřel zakladatel vlašimské hvězdárny Jan Zajíc. 2005/1, s. 40
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 6. 2005/2, s. 24-25
Hric, Ladislav: Astronómia v Tartu a estónska astronómia. 2005/2, s. 26-27
Svoreň, Ján: Profesor RNDr. Anton Hajduk, DrSc. (3. 5. 1933 – 9. 4. 2005). 2005/3, s. 2
Rajchl, Rostislav: Astronomické prvky v orientaci rondelů 1 – Rondely versus vycházející Slunce. 2005/3, s. 26-27
Krátke dejiny astronómie gama. 2005/4, s. 15
Poliak, Peter: O manželoch Bajcárovcoch, slovenských astronómoch žijúcich v Kanade. 2005/4, s. 22-23
Rajchl, Rostislav: Astronomické prvky v orientaci rondelů 2 – Stonehenge versus rondely. 2005/4, s. 24-28
Hric, Ladislav: Polstoročie astronómie na Bezovci. 2005/4, s. 40
Kapišinský, Igor: Bol Newton astrológom? 2005/6, s. 2
Pytagorejci. 2006/1, s. 8
Znášik, Miroslav: Mohol vidieť Mário Krajč disk z Nebry? (popis disku z Nebry). 2006/1, s. 40
Dorotovič, Ivan: Portugalské astronomické zápisky. 2006/2, s. 29-33
Očenáš, Daniel: Pavol Vozár (13. 12. 1923 – 25. 9. 2006). 2006/6, s. 25
Méhés, Ottó: Víkend v Herstmonceaux (dejiny observatória). 2006/6, s. 39
Stručné dejiny antihmoty. 2007/1, s. 8-11
Kaniansky, Stanislav: Melánia Príhodová (6. 6. 1959 – 31. 12. 2006). 2007/1, s. 33
Sýkora, Július: RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc., astrofyzik (1928 – 2006). 2007/2, s. 40
Svoreň, Ján: RNDr. Anna Antalová, DrSc., rodená Višňovcová (10. 1. 1936 – 15. 3. 2007). 2007/3, s. 34
Poliak, Peter: Pomorské slávnosti na ostrove Vardö. 2007/6, s. 24-25
Hollan, Jan – Dušek, Jiří: Doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., zemřel. 2008/1, s. 9
Rybanský, Milan: Ohrev koróny – nekonečný príbeh slnečnej fyziky. 2008/1, s. 19-21
Druga, Ladislav: Múzeum dr. Mikuláša Konkolyho Thege. 2008/2, s. 16-17
Grygar, Jiří: Nezapomenutelný Miroslav Plavec (1925 – 2008). 2008/2, s. 33-34
Štefeček, Svetozár: Hvezdáreň Sobotište má 35 rokov. 2008/1, s. 39
Rybanský, Milan: Spomienka na RNDr. Ladislava Křivského, CSc. (1925 – 2007). 2008/2, s. 40
Mešter, Vladimír: Odišiel vzácny človek Viliam Hanus. 2008/6, s. 40
Balázs, Lajos: Zrodila sa kvantová teória v Hurbanove? 2009/1, s. 13-16
Astronómia v Koréjskej republike (rozhovor). 2009/3, s. 10-13
Šišulák, Stanislav: Astronómia v tieni polmesiaca (arabská astronómia v stredoveku). 2009/4, s. 18-20
Jančušková, D.: 100. výročie narodenia Imricha Szeghyho. 2009/4, s. 40
Bahyl, Vladimír: Môj astroláb (o konštrukcii astrolábu). 2009/5, s. 34-35
Lorenc, Marián: Bohuslav Lukáč zomrel. 2009/5, s. 39
Druga, Ladislav: Mikuláš Vanya (4. 7. 1946 – 18. 9. 2009). 2009/6, s. 39

Krištofovič, Jozef: Udelenie čestného názvu HaP Hlohovec. 2010/1, s. 40
Méhes, Ottó: Ďalekohľad má 400 rokov. 2010/2, s. 33-35
Druga, Ladislav: Trnavská univerzita vo svetle dejín. 2010/6, s. 27-28
Rybanský, Milan: Astronomický sprievodca 1 – Ako zmapovali oblohu. 2011/1, s. 24-25
Rybanský, Milan: Astronomický sprievodca 3 – Ako zistili vzdialenosti hviezd. 2011/3, s. 16-17
Šišulák, Stanislav: Hipparchos – starogrécky astronóm. 2011/3, s. 24-25
Druga, Ladislav – Rybanský, Milan: Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu. 2011/4, s. 24-25
Rybanský, Milan: Spektrum – informátor o vesmíre (1). 2011/5, s. 30-31
Kürti, Štefan – Kohoutek Luboš: Zberateľ planetárnych hmlovín. (rozhovor s L. Kohoutkom) 2011/6, s. 22-25
Rybanský, Milan: Spektrum – informátor o vesmíre (2). 2011/6, s. 26-27
Bartha, Lajos – Grygar Jiří – Balázs, Lajos G. – Plško, Eduard: Zahraniční astronómovia a historici o hvezdárni v Hurbanove a jej zakladateľovi. 2011/6, s. 28-31
Druga, Ladislav: Konkolyho korešpondencia v rokoch 1867 – 1918. 2011/6, s. 32-33
Přibyl, Tomáš: Mokrý Mars. (Dejiny výskumu vody na Marse) 2012/1, s.14-17
Očenáš, Dano: Stručná história času Vartovky. 2012/1, s. 26-29
Mičúch, Marián: Zomrel Juraj Bardy. 2012/1, s. 39
Pacner, Karel: Zomrel Antonín Vítek. 2012/2, s. 35
Konkoly Thege, Mikuláš – Druga, Ladislav: Spomienka na zakladateľa hvezdárne v Hurbanove. 2012/2, s. 36-40
Solar: Zrodenie a znovuzrodenie hvezdárne v Senci. 2012/3, s. 34-35
Dobrovodský, Tomáš: Maximilián Hell a prechod Venuše pred slnečným diskom. 2012/3, s. 46
Rybanský, Milan: Mimogalaktické hmloviny – galaxie. 2012/5, s. 30-31
Rapavý, Pavol: Za Mgr. Ivanom Molnárom. 2012/5, s. 41
Grygar, Jiří: 10 objevů x 25 let rozvoje astronomie. 2013/1, s. 22-24
Rybanský, Milan: O probléme n-telies v nebeskej mechanike. 2013/1, s. 30-31
Grygar, Jiří: 10 objevů x 25 let rozvoje astronomie. 2013/2, s. 20-24
Rybanský Milan: O Lagrangeových bodoch. 2013/2, s. 30-31
Druga, Ladislav: Stretli sa Konkoly, Loewy a Štefánik v Paríži? 2013/2, s. 34-36
Grygar, Jiří: 10 objevů x 25 let rozvoje astronomie. 2013/3, s. 20-24
Kučera, Aleš: RNDr. Július Sýkora, DrSc. (18. 3. 1940 – 4. 4. 2013). 2013/3, s. 47
Druga, Ladislav: Stretli sa Konkoly, Loewy a Štefánik v Paríži? 2013/4, s. 30-31
Poliak, Peter: Valentina Tereškovová – prvá kozmonautka. 2013/4, s. 40-41
Kučera, Aleš: Za RNDr. Jozefom Žižňovským, CSc. (4. 10. 1946 – 15. 6. 2013). 2013/4, s. 41
Druga, Ladislav: Aj nad Parížom svietia hviezdy – Stretli sa Konkoly, Loewy a Štefánik v Paríži? 2013/5, s. 30-33
Rybanský, Milan: Ako to vlastne je s ohrevom koróny? 2013/5, s. 34-37
Záhady okolo kvazarov. 2013/6, s. 12-15
Kováč, Milan: Slovenský objav dvetisíc rokov starého mayského observatória v Guatemale. 2013/6, s. 26-28
Rapavý, Pavol: Zomrel Dr. Josip Kleczek. 2014/1, s. 27
Svoreň, Ján: Titiusov-Bodeho zákon – Príde vysvetlenie z exoplanét? 2014/1, s. 28-29
Rybanský, Milan: O cykle slnečnej aktivity. 2014/1, s. 30-31
Svoreň, Ján – Tóth, Juraj: Meteorit Košice: Kronika úspešného hľadania meteoritu s rodokmeňom. 2014/1, s. 32-34
Melódia mikrokozmu. 2014/2, s. 12-15
Rybanský, Milan: Novinky o Tunguzskom meteorite. 2014/2, s. 30-31
Hráškové mozgy a utajené dimenzie. (M teória) 2014/3, s. 16-19
Hric, Ladislav: Kde môžeme privítať letný slnovrat? (Vývoj stavby Stonehenge) 2014/3, s. 36-37
Veselý, Jiří: Zdeněk Kopal: Můj život. (o knihe) 2014/4, s. 47
Druga, Ladislav: Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 – 1785 už aj v angličtine. 2014/4, s. 47
Astronomy: Existujú vôbec čierne diery? 2014/6, s. 8-11
Bahýl, Vlado: Za Igorom Kapišinským. 2014/6, s. 46
Hric, Ladislav: Zomrel Ivo Volf. 2014/6, s. 46
Šišulák, Stanislav: Kto je autorom Breviára fyzikálnej astronómie vydaného v roku 1760 v Trnave? 2014/6, s. 47
Bartha, Lajos: Stretnutie v Aquincume. O slnečných hodinách tentoraz trochu inak. 2015/1, s. 32-34
Kolivošková, Renáta: Výročie Hvezdárne a planetária v Prešove. 2015/1, s. 47
Brimich, Ladislav: In memoriam – Igor Túnyi. 2015/2, s. 40
Znášik, Miroslav: Hellov astronomický denník. 2015/2, s. 41
Prázdne priestory: kľúč k pochopeniu záhad vesmíru. (dejiny výskumu) 2015/3, s. 25-28
Zimnikoval, Peter: Základné astronomické pomôcky. (ich vývoj) 2015/3, s. 32-34
Schmögner, Mathias: Pozorovanie supernovy v roku 1604 aj na Spiši. 2015/4, s. 13
Šišulák, Stanislav: Ondrej Jaslinský – 300. výročie narodenia. 2015/4, s. 40-41
Eso Press Release: Objavili stratenú novu. 2015/5, s. 10-11
Rybanský, Milan: Matematika – jazyk nášho dialógu s vesmírom. 2015/5, s. 23-24
Chmelík, Miroslav – Pribullová, Anna: Kam by Ikaros nedoletel. (z histórie aerológie) 2015/5, s. 25-29
Redakcia: 50 rokov výskumu Marsu. 2015/5, s. 31-33
Krtička, Jiří: Polarizace reliktního záření. (o dejinách kozmológie) 2015/6, s. 30-31
Kušnirák, Peter: Milan Antal (1935 – 1999). 2015/6, s. 38-39
Druga, Ladislav: Konkolyho spoločnosť má 25 rokov. 2016/1, s. 47
Pastorek, Ladislav: Sté výročie úmrtia Mikuláša Thege-Konkolyho. 2016/2, s. 12-13
Hric, Ladislav: Zomrela svetoznáma astronómka Mercedes Richards. 2016/2, s. 37
Gális, Rudolf: Gravitačné vlny – po 100 rokoch potvrdené. 2016/3, s. 10-15
Begeni, Peter – Rapavý, Pavol: 150 rokov od pádu meteoritu Kňahyňa. 2016/3, s. 46-47
Hric, Ladislav: Spomienka na Mikuláša Thege Konkolyho na medzinárodnej konferencii v Hurbanove. 2016/4, s. 34-35
Štefeček, S.: Za Ladislavom Košinárom. 2016/5, s. 36
Augustín, Peter: Sto rokov od narodenia Ľudmily Pajdušákovej. 2016/5, s. 41
Augustín, Peter: Za Jánom Lačným. 2016/6, s. 37
Poliak, Peter: Jej hviezda zhasla (nekrológ Antónie Oravcovej). 2017/1, s. 40
Hric, Ladislav: Csereho astronomické dni v roku 100. výročia jeho narodenia. 2017/2, s. 33
Hric, Ladislav: Kozmonautika na Floride (stručný prehľad niektorých historických udalostí). 2017/2, s. 34-37
Bardon, Zdenek: Příběh Orionu po 84 letech objektivy Zeiss. 2017/3, s. 33
Rybanský, Milan: Slnečné klásky (2) (výskum Slnka v rokoch 2004 – 2014). 2017/3, s. 38-39
Pribulla, Theodor: Život plný hviezd (K 70. narodeninám RNDr. Drahomíra Chochola, DrSc.). 2017/3, s. 40
Ambrož, Pavel: K devadesátinám RNDr. Borise Valníčka, DrSc. 2017/3, s. 41
Poliak, Peter: Kráľovská hvezdáreň v Madride. 2017/4, s. 28-29
Rybanský, Milan: Slnečné klásky (3). 2017/4, s. 38-39
A., M.: Príbeh Curiosity (1). 2017/6, s. 21-24
Šišulák, Stanislav: Počiatky selenografie. 2017/6, s. 28-32
Rybanský, Milan: Slnečné klásky (5). 2017/6, s. 34-35

 

Zdroj: https://dejiny-astronomie.blogspot.cz