Studijní materiály

Doporučené knihy pro rodiče nadaných dětí

 

Každý je na něco chytrý - Armstrong, T.

Být inteligentní znamená víc než jenom dostávat ve škole dobré známky, řešit rychle matematické úlohy a naučit se nazpaměť co nejvíc faktů. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem ve stáří kolem osmého až dvanáctého roku pochopit, „na co jsou chytré“ a jak mohou své přednosti využít k tomu, aby se rozvíjely i v jiných oblastech. Pracuje s osmi druhy inteligence, jak je formulovala teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera.


Jak rozvíjet nadání vašich dětí - Campbell, J. R.

Kniha pro rodiče a vychovatele, kterým záleží na tom, aby jejich děti vynikly. Úspěch vašeho dítěte začíná vašimi očekáváními, význam a role rodičovského vlivu, rozumné užití tlaku, pravidla, rutina a kontrola, jak dětem pomáhat, učitelé a rodiče jako partneři. Autor nechává stranou obvyklá vysvětlení, že nadání a talent jsou záležitostí dědičnou. Poukazuje na faktor rodičovského vlivu, který může výrazně zvýšit šance dítěte v objevení a rozvoji jeho nadání a talentů.


Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý - Dočkal, V.

Co je podstatou talentu nebo nadání? Je talent a nadání totéž, nebo se něčím liší? V jakých oblastech se talenty projevují? Jak rozeznat nadání svého dítěte a jak mu pomoci jej rozvíjet? Jak organizovat školní vyučování, abychom podpořili co nejvíce dětských talentů? Jak formovat talenty svých dětí i vlastní? Jak zabezpečit, aby se talenty neztrácely, aby o ně lidé nepřicházeli? Jak pomoci jejich uplatnění? Jak je to s nadáním postižených dětí?


Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí - Laniado, N.

Autorka knihy vychází z teorií H. Gardnera a z metod pedagoga R. Feursteina. Pomocí příkladů, vysvětlení a nabízených postupů jednání dává rodičům rady, představuje názory odborníků a nabízí podněty, jak postupně rozvíjet u dětí schopnosti považované pro rozvoj intelektu za základní - myšlenkovou flexibilitu, jazykové vyjadřování, logické a symbolické myšlení, kreativitu, schopnost zkoumání.
 

NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče - Rajović, R.

V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na zbytek celého života. Mensa NTC Learning System je projekt Mensy International, který využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku.


Rozvíjíme logické myšlení - Rougier, R.

Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. V první části knihy, která je určena dětem od 7 do 9 let, si děti procvičují zábavným způsobem prostorové pojmy, třídění, rozlišování, dedukci atd. Druhá část (pro děti od 9 do 11 let) rozvíjí osvojování postupů logického myšlení.
 

Hry pro rozvoj dětského mozku - Schiller, P.

Význam tréninku dětského mozku od raného věku. Vývoj mozku je výsledkem složitého působení mezi vrozenými faktory a faktory prostředí. Během prvních let po narození se již žádné nové nervové buňky nevytvářejí, ale dramaticky narůstá množství spojení mezi nimi. Mozkovou kapacitu dítěte proto mohou rodiče posilovat pomocí nejrůznějších aktivit, které přispívají k vytváření a dobrému fungování husté sítě nervových spojení.

M. Šidlichovský

 

Teorie pozorování Slunce

Sluneční cykly

Prvním kdo soustavně pozoroval Slunce, byl němec Heinrich Samuel Schwabe,...

Magnetické pole slunečních skvrn

  Sluneční skvrny mají extrémně silná magnetická pole, skoro až 3...

Motýlkový diagram

  Slunce nerotuje jako tuhá koule, proto skvrny u slunečního...

Spörerovo minimum

  Spörerovo minimum je období mezi roky 1460 až 1540, kdy opět byla...

Maunderovo minimum

  S velkým zájmem o sluneční výzkum se objevila...

Relativní číslo slunečních skvrn

  Zhruba v polovině 19. století začíná pravidelné denní...

Sluneční skvrny

  Sluneční skvrny jsou oblasti fotosféry se sníženou teplotou,...

Granulace

  Za sluneční granulaci je přímo zodpovědná konvektivní zóna a přenos...

Korona

  Vznik jednotlivých složek záření koróny: Koróna K: (kontinuální,...

Chromosféra

Chromosféra je střední oblast sluneční atmosféry. Její tloušťka je...
Záznamy: 11 - 20 ze 27
<< 1 | 2 | 3 >>