Zábavné úlohy

 

Optické klamy

Optický klam nebo také optická iluze je nesprávné nebo matoucí vnímání reality, kdy oko snímá obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak. Většina optických klamů je postavena na matení lidského mozku barvou nebo tvarem. Velkou skupinu klamů tvoří dvousmyslné obrázky, které při zaměření na různé prvky lze vnímat více způsoby. Jiné klamy jsou založeny na špatném zobrazení nebo chybném vnímání perspektivy nebo prostorového vnímání. Nabízíme vám ukázky optických klamů, některé jsou k dispozici i v tiskové kvalitě pro zpestření vaší výuky.

 

Šifrování

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Kryptografie se po staletí vyvíjela k větší složitosti zároveň s lidskou civilizací a mnohokrát ovlivnila běh dějin. Slovem šifra nebo šifrování budeme označovat kryptografický algoritmus, který převádí čitelnou zprávu neboli prostý text na její nečitelnou podobu neboli šifrový text. Klíč je tajná informace, bez níž nelze šifrový text přečíst. Šifrování je mnohdy velmi náročné, a proto pomáhá rozvíjet logiku a inteligenci.

 

Sirkové úlohy a hlavolamy

Logické úlohy, hlavolamy a rovnice se sirkami jsou zajímavé úkoly, kde je vždy třeba správně přesunout sirky podle zadání. Při řešení není nutné zapojit pouze své znalosti matematiky či geometrie, ale nezbytností je i prostorová orientace a logický úsudek.

 

Přísloví

Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Tyto jsou vyjádřeny buď přímo, nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti.

Zajímavé je, a lze to snadno ověřit například v citátech, že i když jsou přísloví v různých jazycích často úplně odlišná, přesto v rámci dané kultury, jejího sociálního a historického kontextu, vystihují naprosto stejný význam. Představují tak pravdu skrytou za symbolickou formou, která se přenáší z generace na generaci bez pozorovatelné degenerace obsahu. Přísloví na rozdíl od výroků nikdy nemají autora a jsou dědictvím zdravého selského rozumu našich předků. Tvoří tak součást národní tradice, která lidem od malička pomáhá se vstřebáním základních morálních a lidských hodnot.

 

 

Sirkové úlohy a hlavolamy