Náplň kroužku

Základní témata astronomického kroužku:
 • Základy astronomie
 • Slunce a sluneční aktivita
 • Astronomické přístroje
 • Astronomická fotografie
 • Astrofyzika a kosmologie
 • Kvantová fyzika
 • Vztah astrofyziky, kvantové fyziky a filozofie
 • Pozorování a orientace na noční obloze
 • Pozorování sluneční aktivity

 

Lektoři kroužku

Jako lektoři a přednášející byly vybráni zkušení členové Hvězdárny Fr. Pešty:

 •  Ing. Vlastimil Neliba – základy astronomie a sluneční aktivita
 •  Zdeněk Soldát – základy astronomie
 •  Mgr. Jan Elner – asrofyzika a kosmologie      
 •  Petr Bartoš – základy a historie astronomie, základy kvantové fyziky
 •  Martin Kákona – radioastronomie       
 •  Vlastislav Feik – sluneční aktivita
 •  Jakub Lutovský – základy astronomie
 •  Milan Vavřík – pozorovací technika