Experimenty

Kyslík ve vzduchu

19.11.2016 23:29
  Pomůcky: mísa s vodou, úzká dlouhá svíčka (cca 10-15 cm kratší než je výška lahve), velká lahev (ideálně 2l)   Děti provedly pod dozorem a za asistence pokus, díky kterému mohly odhadnout, kolik kyslíky obsahuje vzduch – po krátkém úvodu, kdy hádaly, co vše obsahuje vzduch a k čemu...

Co plave a co se potopí

05.11.2016 18:31
  Pomůcky: modelína, vanička s vodou   Z vlastní praxe víme, že předměty z různých materiálů plavou nebo se potopí. Koule ze smrkového dřeva bude plavat, kdežto hliněná koule se potopí. V tomto pokusu však budeme zkoušet, zda vždy záleží pouze na použitém materiálu. Vymodelujeme...

Imploze plechovky

29.10.2016 16:12
  Pomůcky: plechovka (např. od piva), kleště na buřty, vařič (nejlépe plynový nebo lihový), nádoba se studenou vodou   Atmosférický tlak je dost silný na to, aby zmačkal i kovové předměty.   Nejprve použijeme hliníkovou plechovku od nápoje. Nalijeme do ní asi 3 cm ode dna vody a...

Tepelná roztažnost

24.09.2016 23:07
  Pomůcky: ocelová tyčka o průměru cca 2 mm a délce 1,5 metru, dva stoly a jeden stolek, tři svíčky, svorka, jehla, papír    Z jehly a papíru byla vyrobena indikační ručička s osičkou, ocelová tyčka byla svorkou připevněna k prvnímu stolu a na druhém stole (mezera mezi stoly cca 1 m)...

Odpor vzduchu a setrvačnost

17.09.2016 08:03
  Pomůcky: nůžky, lepidlo, papír, pastelky, provázek, rýže (písek), větrák   Tentokrát bude pokus věnován problematice odporu vzduchu a tomu jak si jej ověřit. Nejprve si z papíru vystřihneme rozložený tvar a následně z něj slepíme krabičku se závěsným víkem, kterou si děti mohou dle...

Raketový pohon

02.09.2016 23:21
  pomůcky: balónek, trubička   Vyzkoušíme si základní princip raketového pohonu, a to jak působí plyn unikající pod tlakem skrz malý otvor (trysku). Zásobník tlakového plynu představuje dlouhý balónek, který při vyprazdňování dodává téměř konstantní množství vzduchu. Balónek je...

Sopka

14.08.2016 21:32
  Pomůcky: tácek, papírová vystřihovánka kužele, lepidlo, lahvička (nejlépe od actimelu), jedlá soda, ocet, pastelky   Nejprve si vystřihneme z předtištěného papíru plášť kužele sopky, který si můžeme podle vlastní fantazie vybarvit. Plášť slepíme do tvaru kužele, do kterého umístíme...

Tepelná kapacita vody

05.06.2016 19:16
  Papírový kelímek naplňte částečně vodou a zahřívejte nad plamenem. Voda se v papírovém kelímku začne vařit. Kelímek může začít ohořívat svrchu (zápalná teplota papíru je 233 °C); tam, kde je voda, je teplo plamene absorbováno vodou, jejíž teplota se bude zvyšovat, ale nepřesáhne...

Animace

29.05.2016 14:20
  Pomůcky: tužka nebo pastelky, dlouhé pruhy papíru (nejlépe z formátu A3)   Vyzkoušíme si základní princip animace, a to pomocí dlouhého proužku papíru přeloženého na polovinu. Nad sebe pak u konce proužku nakreslíme dva obrázky, které vyjadřují nějaký pohyb (např. skákající panáček...

Balónek naruby

23.04.2016 08:09
  Ve zkumavce se chvilku vaří malé množství vody, aby se ze zkumavky vytěsnil všechen vzduch a nahradil se vodní parou. Pak se na zkumavku navleče nafukovací balónek. Jak voda stydne, zvětšuje se rozdíl tlaků uvnitř a vně zkumavky (při 20 oC je tlak nasycených par vody asi 3 kPa, zatímco...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>