Otvírací doba

  • sobota (duben-říjen) 16-22 hodin
  • pátek (duben-říjen - za jasného počasí) po setmění
  • ostatní dny po telefonické dohodě

 

Provoz

Stanovy Hvězdárny Františka Pešty z.s. 2015

15.12.2015 19:11
  Základní ustanovení Článek 1 (1)  Hvězdárna Františka Pešty z.s. (dále jen hvězdárna) je dobrovolné sdružení přátel astronomie a příbuzných věd. (2)  Hvězdárna je spolkem dle občanského zákoníku.   Článek 2 Sídlem hvězdárny je Sezimovo Ústí, ulice Ke Hvězdárně, č.p. 667.   Cíl hvězdárny Článek 3 Cílem hvězdárny je podílet se na rozvoji astronomie a dalších přírodních i společenských věd.   Úkoly hvězdárny Článek 4 Hvězdárna plní zejména tyto...

Stanovy Hvězdárny Františka Pešty 2011

29.01.2011 11:23
    Základní ustanovení Článek 1 (1)   Hvězdárna Františka Pešty (dále jen hvězdárna) je dobrovolné sdružení přátel astronomie a příbuzných věd. (2)   Hvězdárna je společností podle zákona o sdružování občanů č. 83 Sb. z roku 1990.   Článek 2 Sídlem hvězdárny je Sezimovo Ústí, ulice Ke Hvězdárně, č.p. 667.   Cíl hvězdárny Článek 3 Cílem hvězdárny je podílet se na rozvoji astronomie a dalších přírodních i společenských věd.   Úkoly...

Pracovní řád Hvězdárny Františka Pešty

29.03.2009 11:25
    I.         Základní ustanovení 1)    Pracovní řád Hvězdárny Františka Pešty (dále jen pracovní řád) a změny pracovního řádu schvaluje Valná Hromada Hvězdárny, a to nadpolovičním počtem svých členů. 2)    Pracovní řád stanovuje práva, povinnosti  a pravidla členů Hvězdárny pro pořádání akcí organizovaných  Hvězdárnou Františka Pešty. 3)    Jako akce je možné považovat následující...

Provozní řád Hvězdárny Františka Pešty

28.03.2009 11:24
    I.         Základní ustanovení 1)    Provozní řád Hvězdárny Františka Pešty (dále jen provozní řád) a změny provozního řádu schvaluje Valná hromada Hvězdárny, a to nadpolovičním počtem svých členů. 2)    Provozní řád stanovuje práva a povinnosti členů Hvězdárny v objektu hvězdárny.   II.      Pravidla přístupu do objektu hvězdárny 1)    Samostatný...