Úspěchy a události

 

rok

ročník

kategorie

úroveň

umístění

jméno

 

Astronomická olympiáda

2009

6.

kategorie C-D

ČR

1.

Stanislav Fořt

2009

6.

kategorie E-F

ČR

2.

Lukáš Timko

2010

7.

kategorie C-D

ČR

1.

Stanislav Fořt

2010

7.

kategorie E-F

ČR

1.

Lukáš Timko

2011

8.

kategorie A-B

ČR

2.

Stanislav Fořt

2011

8.

kategorie A-B

ČR

4.

Lukáš Timko

2011

8.

kategorie C-D

ČR

6.

Lukáš Timko

2012

9.

kategorie A-B

ČR

2.

Stanislav Fořt

2012

9.

kategorie A-B

ČR

3.

Lukáš Timko

2013

10.

kategorie A-B

ČR

2.

Lukáš Timko

2013

10.

kategorie A-B

ČR

6.

Lucie Fořtová

2014 11. kategorie A-B ČR 4. Lucie Fořtová
2015 12. kategorie A-B ČR 1. Lucie Fořtová

 

Fyzikální olympiáda

2010

51.

jednotlivci A

JČ kraj

4.

Stanislav Fořt

2010

51.

jednotlivci A

ČR

11.

Stanislav Fořt

2011

52.

jednotlivci A

JČ kraj

1.

Stanislav Fořt

2011

52.

jednotlivci A

JČ kraj

5.

Lukáš Timko

2011

52.

jednotlivci A

ČR

2.

Stanislav Fořt

2011

52.

jednotlivci B

JČ kraj

3.

Stanislav Fořt

2012

53.

jednotlivci A

JČ kraj

1.

Stanislav Fořt

2012

53.

jednotlivci A

ČR

8.

Stanislav Fořt

 

Fykosí olympiáda

2010

 

družstva

ČR

6.

Stanislav Fořt, Lukáš Timko

 

Matematická olympiáda

2011

 

jednotlivci B

JČ kraj

6.

Lukáš Timko

 

Logická olympiáda

2013

 

jednotlivci

kraj

9.

Lukáš Bartoš

2015   jednotlivci kraj 41. Lukáš Bartoš

 

Mezinárodní astronomická olympiáda (IAO)

2009

XIV.

senioři

mezinárodní

2.

Stanislav Fořt

2009

XIV.

junioři

mezinárodní

3.

Lukáš Timko

 

Mezinárodní astronomicko-astrofyzikální olympiáda (IOAA)

2010

IV.

 

mezinárodní

1.

Stanislav Fořt

2011

V.

 

mezinárodní

1. (abs.)

Stanislav Fořt

2012

VI.

 

mezinárodní

1.

Stanislav Fořt

2012

VI.

 

mezinárodní

3.

Lukáš Timko

2013

VII.

 

mezinárodní

2.

Lukáš Timko

2013

VII.

 

mezinárodní

uspěla

Lucie Fořtová

2014 VIII.   mezinárodní čestné uznání Lucie Fořtová
2015 IX.   mezinárodní čestné uznání Lucie Fořtová

 

Mezinárodní fyzikální olympiáda

2011

42.

 

mezinárodní

2.

Stanislav Fořt

2012

43.

 

mezinárodní

2.

Stanislav Fořt

 

Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie (European Union Science Olympiad - EUSO)

2010

 

 

mezinárodní

2.

Stanislav Fořt

 

Středoškolská odborná činnost

2009

 

fyzika

JČ kraj

1.

Stanislav Fořt

2009

 

fyzika

ČR

2.

Stanislav Fořt

2010

 

fyzika

JČ kraj

1.

Stanislav Fořt

2010

 

fyzika

ČR

4.

Stanislav Fořt

 

Soutěž Fermiho

2010

IV.

 

1. kolo

1.

Stanislav Fořt

 

Soutěž ESA* "Be an Integral astronomer"

2010

 

 

 

2.

Stanislav Fořt

 

NASA - International Space Camp

2002

 

 

 

 

Ivo Zábojník

2009

 

 

 

 

Stanislav Fořt      

 

Youth Inspiration Program 2011

2011

 

konkurz

 

1.

Stanislav Fořt

 

Talent roku města Tábor

2008

 

přírodovědná

 

1.

Stanislav Fořt

2010

 

přírodovědná

 

1.

Stanislav Fořt

2011

 

přírodovědná

 

2.

Lukáš Timko

 

Talent Jihočeského kraje

2009

 

přírodovědná

 

1.

Stanislav Fořt

2009

 

přírodovědná

 

1.

Lukáš Timko

2010

 

přírodovědná

 

1.

Stanislav Fořt

2010

 

přírodovědná

 

1.

Lukáš Timko

2011

 

přírodovědná

 

1.

Stanislav Fořt

2012

 

přírodovědná

 

1.

Stanislav Fořt

2012

 

přírodovědná

 

3.

Lukáš Timko

 

Ocenění hejtmana Jihočeského kraje

2009

 

 

 

 

Stanislav Fořt

 

Ocenění ministra školství ČR

2009

 

 

 

 

Stanislav Fořt

 

Učená společnost České republiky

2010

 

 

 

 

Stanislav Fořt

 

Čestné uznání České astronomické společnosti

1967

 

za odbornou a organizační práci v ČAS

Ladislav Schmied

1967

 

za odbornou a organizační práci v ČAS

František Pešta

1974

 

za práci pro Sluneční sekci ČAS

Ladislav Schmied

1978

 

za práci v ČAS

Ladislav Schmied

1992

 

za významnou a dlouholetou práci

Ladislav Schmied

1999

 

za dlouholetou činnost v české astronomii

Ladislav Schmied

2007

 

za práci pro Kosmické rozhledy v ČAS

Petr Bartoš

 

Čestné členství v České astronomické společnosti

1979

 

za práci o pádu Strkovských meteoritů

František Pešta

1995

 

za práci pro sluneční astronomii

Ladislav Schmied

 

České hlavičky

2009

 

FUTURA

 

2.

Stanislav Fořt

 

Cena Premium Bohemiae

2013

 

pamětní medaile a čestné uznání

Lukáš Timko

 

cena Nadačního fondu J. Heyrovského

2009

 

za práci o slunečních plachetnicích

Stanislav Fořt

 

Medaile J. Keplera

1971

 

 

Ladislav Schmied

1971

 

za zásluhy v astronomii

František Pešta

 

Nadace Zdeňka Bakaly

2012

 

studijní stipendium

Stanislav Fořt

 

Stipendium Georga Placzeka (Vzdělávací nadace Jana Husa a Jednota českých matematiků a fyziků)

2012

- 2015

stipendium

Stanislav Fořt

 

Medaile M. Koperníka

1976

 

 

Ladislav Schmied

1976

 

za významnou popularizační činnost

František Pešta

 

studium

2012

 

Trinity College, University of Cambridge

Velká Británie

Stanislav Fořt

2012

odmítnuto

Massachusetts Institute of Technology

USA

Stanislav Fořt

2013  

Undergraduate Researcher - X-Ray Astronomy Group

University of Cambridge Velká Británie
Stanislav Fořt
2014   Undergraduate Researcher and Data Analyst - Pulsar Group - Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) Stanislav Fořt
2014-2015  

Cambridge University Astronomical Society

University of Cambridge Velká Británie
Stanislav Fořt
2015   Undergraduate Researcher - Strong Gravity and Cosmology - Perimeter Institute for Theoretical Physics Stanislav Fořt

 

astronomická pozorování

2013

proměnné hvězdy

objevitel CzeV479 Cam

Lukáš Timko

 

                        

* Evropská kosmická agentura

** za práci „Stručný úvod do teorie sluneční plachetnice“

*** práce na téma „Zpracování a interpretace dat z evropské astrofyzikální observatoře INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory)“

 

**** za práci „Dynamika vývoje molekulárních oblaků“