Finanční příspěvky na provoz hvězdárny

číslo účtu: 0704212319 / 0800 

banka: Česká spořitelna, Sezimovo Ústí 

variabilní symbol pro anonymní dárce: 9999 

Pokud chcete uzavřít darovací smlouvu pro odpočet z daňového základu, můžete se obrátit na pana Feika - tel. 602 422 166

 

Partneři Hvězdárny

 • Město Sezimovo Ústí
 • Jihočeský kraj
 • Kovosvit, a.s.
 • Česká astronomická společnost

 

Sponzoři

 • Petr Bartoš
 • Vlastislav Feik
 • Vlastimil Neliba
 • Jihočeský kraj
 • Město Sezimovo Ústí

 

Spolupracující organizace

 • Město Sezimovo Ústí
 • Česká astronomická společnost
 • Hvězdárna Vlašim
 • Hvězdárna a planetárium České Budějovice