Ročenky

Digitalizované astronomické ročenky převážně ve formátu PDF včetně OCR.

Hvězdářská ročenka (CZ)

Hvězdářská ročenka začala vycházet v bývalém Československu v roce 1921, tedy jen čtyři roky po založení České astronomické společnosti. Letos se tedy dožívá svých stých narozenin. Předcházelo jí publikování kalendáře úkazů ve Věstníku ČAS, v Říši hvězd a krátce i v Rozhledech JČMF. I když většina autorů HR se rekrutovala z řad členů ČAS a sloužila hlavně jejím členům, byla vydávána péčí profesionálních astronomických institucí. Vycházela po celou dobu své existence téměř nepřetržitě, jedinou výjimku tvořila válečná léta (1942-1945), kdy bylo její vydávání zastaveno. Ročenka na rok 2021 tedy vychází nikoliv jako 100., ale „jen“ 97. ročník. Na rozdíl od „velkých“ světových efemerid byla od samého počátku koncipována nikoliv jako vědecká publikace, obsahující ty nejpřesnější polohy nebeských objektů, ale jako pomůcka pro pozorování širší veřejností, především pro astronomy amatéry. Z toho důvodu byly veškeré efemeridy v ní obsažené udávány s omezenou přesností – úhlové vteřiny u poloh Slunce a hvězd, minuty u Měsíce a planet. Ohlédněme se tedy zpět na její dlouhou historii, zejména pokud jde o její vydavatele, autory a obsah. (Jan Vondrák) 

Většina ročenek byla naskenována díky výtiskům poskytnutým Pavlem Ambrožem.

ročníky    poznámka
1921, 1922 (pdf-26), 1923 (pdf-27), 1924, 1925 (pdf-46), 1926 (pdf-26), 1927 (pdf-25), 1928 (pdf-23), 1929 (pdf-24), 1930 (pdf-25)  
1931 (pdf-26), 1932 (pdf-24), 1933 (pdf-22), 1934 (pdf-10), 1935 (pdf-14), 1936 (pdf-15), 1937 (pdf-16), 1938 (pdf-16), 1939 (pdf-17), 1940  
1941, 1946 (pdf-20), 1947, 1948 (pdf-18), 1949 (pdf-21), 1950 (pdf-22) 1942-1945 nevyšla
1951 (pdf-19), 1952 (pdf-22), 1953 (pdf-26), 1954 (pdf-25), 1955 (pdf-24), 1956 (pdf-32), 1957 (pdf-34), 1958 (pdf-35), 1959 (pdf-35), 1960 (pdf-47)  
1961 (pdf-44),  1962 (pdf-48),  1963 (pdf-55), 1964 (pdf-50), 1965 ( pdf-57), 1966 (pdf-49), 1967 (pdf-44), 1968 (pdf-42), 1969 (pdf-40), 1970 (pdf-49)  
1971 (pdf-49), 1972 (pdf-51), 1973 (pdf-55),   1974 (pdf-68), 1975 (pdf-63), 1976 (pdf-65), 1977 (pdf-62),   1978 (pdf-61), 1979-1 (pdf-27), 1979-2 (pdf-37)1980-1 (pdf-33)1980-2 (pdf-46)  
1981-1 (pdf-31)1981-2 (pdf-50), 1982 (pdf-30), 1983 (pdf-32),  1984 (pdf-52), 1985 (pdf-42), 1986 (pdf-43), 1987 (pdf-62),  1988 (pdf-46), 1989 (pdf-58), 1990 (pdf-72)  
1991 (pdf-69),  1992 (pdf-51), 1993 (pdf-36), 1994 (pdf-46), 1995 (pdf-44), 1996 (pdf-47), 1997 (pdf-49), 1998 (pdf-48), 1999 (pdf-50), 2000 (pdf-53)  
2001 (pdf-55), 2002 (pdf-54), 2003 (pdf-54), 2004 (pdf-58), 2005 (pdf-59), 2006 (pdf-57), 2007 (pdf-59), 2008 (pdf-67), 2009 (pdf-67), 2010 (pdf-65)  
2011 (pdf-30),  2012 (pdf-33), 2013 (pdf-33), 2014 (pdf-32), 2015 (pdf-32), 2016 (pdf-32), 2017 (pdf-34), 2018 (pdf-32), 2019 (pdf-31), 2020 (pdf-32)  
2021, 2022