Petřínský ilustrovaný zpravodaj - PIZ

Vydavatel, zodpovědný redaktor do odvolání, korektor, J. Štěpánek. Tiskem J. Štěpánek. Honorář se nevyplácí, ani nepřijímá. Reprod. práva vyhrazena. Vycházel čtvrtletně od roku 1934, pravděpodobně do roku 1936.

Děkujeme všem, kdož se přičinili o jeho rozmach, ať již četbou, příspěvky, nebo nějakou neprozřetelnou příhodou, která zde mohla být zvěčněna, aby pobavila, či otrávila příští generace astronomů amatérů. Děkujeme všem čtenářům, že tak dobře pochopili účel PIZ, a že - až na nepatrné výjimky dvou či tří násilníků - uchovali zodpovědného redaktora bez většího lynchování v jeho funkci samozvance i pro příští ročník. Na anonymní útoky určitých individuí, štítících se přímého čin, odpovídati nebudeme, a prohlašujeme, že veškerá noční přepadení se nás netýkají, byť byla vedena šílenou brutalitou neznámého zločince. Též prohlašujeme, že veškerá jednání o vyloučení redaktorů a přispívatelů PIZ z pozorovatelských řad jsou bezpředmětná, neboť 

ad 1/ redakce PIZ je jediná, kdož pozorování neprovádí

ad 2/ po odhlasování sankcí finančních i hospodáských sáhneme ihned k represáliím, neboť redaktoři PIZ jsou většinou dlužníky s nedobytnými pohledávkami

ad 3/ prohlašujeme, že jakýkoliv teror bude ihned v PIZ přibit na prahýř.
Doufáme, že obec amatérská bude i nadále pině uspokojena naším vládně-oposičním programem, a trváme v dokonalé úctě redakce. 

Čísla ke stažení

rok 1934 / ročník I.

číslo 1 (pdf - 4,5 MB) / číslo 2 (pdf - 3,8 MB) / číslo 3 / číslo 4 (pdf - 4,4 MB)

 

rok 1935 / ročník II.

číslo 1 (pdf - 4,3 MB) / číslo 2 / číslo 3 / číslo 4 (pdf - 3,7 MB)

 

rok 1936 / ročník III.

číslo 1 (pdf - 6,7 MB) / číslo 2 (pdf - 10 MB) / číslo 3 / číslo 4

 

speciál (pdf - 6, 2 MB)