Corona Pragensis - zpravodaj Pražské pobočky ČAS

 
Pražská pobočka České atsronomické společnosti pro své členy vydává od roku 1993 zpravodaj, který vychází několikrát ročně.

Pražská pobočka vyvíjí především klubovou a popularizační činnost. Pro své členy vydává členský věstník Corona Pragensis, který vychází 1x za 2 měsíce obsahující pozvánky na akce pobočky, články a aktuality z astronomie. Kromě prázdninových měsíců pořádá pro své členy každý měsíc alespoň jednu akci (přednáška, exkurze).