Astronomické informace - zpravodaj Západočeské pobočky ČAS

 
Západočeská pobočka České atsronomické společnosti pro své členy vydává zpravodaj, který vycházel do roku 2013 několikrát ročně.

Západočeská pobočka sdružuje zájemce o astronomii především z Plzeňského kraje. V průběhu roku jsou organizována minimálně 4 setkání členů pobočky a dalších zájemců o astronomii na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, 2 pozorovací víkendy s přednáškami a poznávací zájezdy. Dále jsou organizovány expedice k pozorování tečných zákrytů hvězd Měsícem, zákrytů hvězd planetkami a úplných zatmění Slunce. Někteří členové pobočky jsou současně členy odborných sekcí ČAS a organizují např. pozorování Slunce, meteorů, proměnných hvězd a zákrytů v rámci pobočky.
Rok Čísla ke stažení Poznámka
1993    
1994    
1995    
1996    
1997 1997-celek (6,4) pdf OCR
1998 1998-celek (5,5) pdf OCR
1999 1999-celek (5,2) pdf OCR
2000 2000-celek (5,8) pdf OCR
2001 2001-celek (6,4) pdf OCR
2002 2002-celek (5,8) pdf OCR
2003 2003-celek (6,5) 
163 (0,4)
pdf OCR
pdf A
2004 2004-celek (6,6) 
164 (0,3) / 165 (0,3) / 166 (0,1) / 167 (0,2) / 168 (0,2) / 169 (0,4) / 170 (0,2) / 171 (0,8) / 172 (1,1) / 173 (0,3) / 174 (0,2) / 175 (0,5) 
pdf OCR
pdf A
2005 2005-celek (8,3) 
176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 (0,3) / 187 (0,3) / 188 (0,3)
pdf OCR
pdf A
chybí
2006 2006-celek (7,1) 
189 (0,4) / 19 0 (0,4) / 191 (0,4) / 192 (0,1) / 193 (0,3) / 194 (0,2) / 195 (0,4) / 196 (0,4) / 197 (0,5) / 198 (0,3) / 199 (0,3) / 200 (0,4)
pdf OCR
pdf A
2007 2007-celek (7,7) 
201 (0,5) / 202 (0,5) / 203 (0,4) / 204 (0,2) / 205 (0,4) / 206 (0,6) / 207 (0,3) / 208 (0,5) / 209 (0,2) / 210  (0,2) / 211 (0,3) / 212 (0,5)
pdf OCR
pdf A
2008 2008-celek (9,2) 
213 (0,3) / 214 (0,8) / 215 (0,4) / 216 (0,4) / 217 (0,3) / 218 (0,3) / 219 (0,4) / 220 (0,4) / 221 (0,8) / 222 (0,7) / 223 (1,9) / 224 (0,5)
pdf OCR
pdf A
2009 2009-celek (9,0) 
225 (0,8) / 226 (0,5) / 227 (0,4) / 228 (1,4) / 229 (0,4) / 230 (0,7) / 231 (0,3) / 232 (0,5) / 233 (0,8) / 234 (0,3) / 235 (0,3) / 236 (0,4)
pdf OCR
pdf A
2010 237 (0,6) / 238 (0,6) / 239 (0,5) / 240 (0,7) / 241 (0,4) / 242 (0,5) / 243 (0,7) / 244 (0,6) / 245 (0,4) / 246 (0,3) / 247 (0,7) / 248 (0,4) pdf A
2011 249 (0,5) / 250 ( 0,4) / 251 (0,4) / 252 (0,5) / 253 ( 0,8) / 254 (0,8) / 255 (0,9) / 256 (0,7) / 257 (0,6) / 258 (0,6) / 259 (0,7) / 260 (0,7) pdf A
2012 261 (0,8) / 262 (0,9) / 263 (0,8) / 264 (0,7) / 265 (1,3) / 266 (1,1) / 267 (1,1) / 268 (0,7) / 269 (0,5) / 270  (1,1) / 271 (1,4) / 272 (1,3) pdf A
2013 273 (1,6) / 274 (1,0) / 275 (1,1) / 276 (0,4) / 277 (0,3) / 278 (1,2) / 279 (0,3) / 280 (0,7) / 281 (1,2) / 282 (0,3) / 283 (0,5) / 284 (0,7) pdf A