Kozmos

 

Kozmos (1970) je dvojmesačník, ktorý prináša aktuálne informácie i populárnovedecké články zo všetkých oblastí astronómie, kozmológie a kozmonautiky. Vo Východnej Európe je momentálne najlepším astronomickým časopisom. Okrem popularizovania veľkej astronómie je úlohou Kozmosu aj reflektovanie činnosti rozrastajúcej sa siete slovenských astronómov amatérov, združených okolo hvezdární a astronomických kabinetov, pre ktorých robí operatívny pozorovateľský servis, pričom informuje aj o ich pozorovateľských úspechoch.

 

Vydavatel: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

 

ročník čísla ke stažení poznámka
1970 1 (pdf - 23) / 2 / 3 (pdf - 24) pdf OCR
chybí 2
1971 1 (pdf - 25) / 2 (pdf - 26) / 3 (pdf - 26) / 4 (pdf - 26) / 5 (pdf - 26) / 6 (pdf - 25) pdf OCR
1972 1 (pdf - 26) / 2 (pdf - 28) / 3 (pdf - 26) / 4 (pdf - 27) / 5 (pdf - 28) / 6 (pdf - 31) pdf OCR
1973 1 (pdf - 27) / 2 (pdf - 27) / 3 (pdf - 26) / 4 (pdf - 27) / 5 (pdf - 27) / 6 (pdf - 27) pdf OCR
1974 1 (pdf - 27) / 2 (pdf - 27) / 3 (pdf - 26) / 4 (pd f - 28) / 5 (pdf - 26) / 6 (pdf - 28) pdf OCR
1975 1 (pdf - 28) / 2 (pdf - 25) / 3 (pdf - 26) / 4 (pdf - 28) / 5 (pdf - 28) / 6 (pdf - 28) pdf OCR
1976 1 (pdf - 30) / 2 (pdf - 28) / 3 (pdf - 27) / 4 (pdf - 27) / 5 (pdf - 25) / 6 (pdf - 30) pdf OCR
1977 1 (pdf - 25) / 2 (pdf - 27) / 3 (pdf - 28) / 4 (pdf - 26) / 5 (pdf - 27) / 6 (pdf - 26) pdf OCR
1978 1 (pdf - 26) / 2 (pdf  - 25) / 3 (pdf - 24) / 4 (pdf - 26) / 5 (pdf - 27) / 6 (pdf - 25) pdf OCR
1979 1 (pdf - 25) / 2 (pdf - 26) / 3 (pdf - 26) / 4 (pdf - 27) / 5 (pdf - 26) / 6 (pdf - 26) pdf OCR
1980 1 (pdf - 27) / 2 (pdf - 28) / 3 (pdf - 27) / 4 (pdf - 26) / 5 (pdf - 27) / 6 (pdf - 28) pdf OCR
1981 1 (pdf - 29) / 2 (pdf - 33) / 3 (pdf - 29) / 4 (pdf - 33) / 5 (pdf - 33) / 6 (pdf - 33) pdf OCR
1982 1 (pdf - 32) / 2 (pdf - 34) / 3 (pdf - 31) / 4 (pdf - 37) / 5 (pdf - 31) / 6 (pdf - 32) pdf OCR
1983 1 (pdf - 31) / 2 (pdf - 34) / 3 (pdf - 32) / 4 (pdf - 36) / 5 (pdf - 36) / 6 (pdf - 34) pdf OCR
1984 1 (pdf - 34) / 2 (pdf - 32) / 3 (pdf - 32) / 4 (pdf - 33) / 5 (pdf - 32) / 6 (pdf - 34) pdf OCR
1985 1 (pdf - 35) / 2 (pdf - 35) / 3 (pdf - 31) / 4 (pdf - 31) / 5 (pdf - 32) / 6 (pdf - 32) pdf OCR
1986 1 (pdf - 31) / 2 (pdf - 33) / 3 (pdf - 31) / 4 (pdf - 34) / 5 (pdf - 34) / 6 (pdf - 34) pdf OCR
1987 1 (pdf - 34) / 2 (pdf - 32) / 3 (pdf - 34) / 4 (pdf - 32) / 5 (pdf - 33) / 6 (pdf - 33) pdf OCR
1988 1 (pdf - 31) / 2 (pdf - 30) / 3 (pdf - 34) / 4 (pdf - 32) / 5 (pdf - 34) / 6 (pdf - 31) pdf OCR
1989 1 (pdf - 32) / 2 (pdf - 32) / 3 (pdf - 33) / 4 (pdf - 37) / 5 (pdf - 38) / 6 (pdf - 37) pdf OCR
ročník čísla ke stažení poznámka
1990 1 (pdf - 36) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 34) / 4 (pdf - 35) / 5 (pdf - 34) / 6 (pdf - 36) pdf OCR
1991 1 (pdf - 36) / 2 (pdf - 37) / 3 (pdf - 35) / 4 (pdf - 36) / 5 (pdf - 34) / 6 (pdf - 35) pdf OCR
1992 1 (pdf - 45) / 2 (pdf - 50) / 3 (pdf - 67) / 4 (pdf - 46) / 5 (pdf - 47) / 6 (pdf - 46) pdf OCR
1993 1 (pdf - 39) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 38) / 4 (pdf - 38) / 5 (pdf - 41) / 6 (pdf - 38) pdf OCR
1994 1 (pdf - 38) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 33) / 4 (pdf - 33) / 5 (pdf - 31) / 6 (pdf - 37) pdf OCR
1995 1 (pdf - 34) / 2 (pdf - 34) / 3 (pdf - 35) / 4 (pdf - 36) / 5 (pdf - 36) / 6 (pdf - 35) pdf OCR
1996 1 (pdf - 36) / 2 (pdf - 38) / 3 (pdf - 36) / 4 (pdf - 35) / 5 (pdf - 36) / 6 (pdf - 44) pdf OCR
1997 1 (pdf - 37) / 2 (pdf - 37) / 3 (pdf - 35) / 4 (pdf - 33) / 5 (pdf - 35) / 6 (pdf - 35) pdf OCR
1998 1 (pdf - 36) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 34) / 4 (pdf - 34) / 5 (pdf - 37) / 6 (pdf - 36) pdf OCR
1999 1 (pdf - 34) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 35) / 4 (pdf - 33) / 5 (pdf - 34) / 6 (pdf - 35) pdf OCR
2000 1 (pdf - 35) / 2 (pdf - 38) / 3 (pdf - 35) / 4 (pdf - 35) / 5 (pdf - 34) / 6 (pdf - 34) pdf OCR
2001 1 (pdf - 37) / 2 (pdf - 43) / 3 (pdf - 34) / 4 (pdf - 35) / 5 (pdf - 35) / 6 (pdf - 36) pdf OCR
2002 1 (pdf - 40) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 36) / 4 (pdf - 38) / 5 (pdf - 39) / 6 (pdf - 37) pdf OCR
2003 1 (pdf - 38) / 2 (pdf - 36) / 3 (pdf - 36) / 4 (pdf - 37) / 5 (pdf - 44) / 6 (pdf - 35) pdf OCR
2004 1 (pdf - 42) / 2 (pdf - 41) / 3 (pdf - 36) / 4 (pdf - 41) / 5 (pdf - 44) / 6 (pdf - 43) pdf OCR
2005 1 (pdf - 47) / 2 (pdf - 42) / 3 (pdf - 38) / 4 (pdf - 45) / 5 (pdf - 43) / 6 (pdf - 43) pdf OCR
2006 1 (pdf - 46) / 2 (pdf - 41) / 3 (pdf - 41) / 4 (pdf - 42) / 5 (pdf - 36) / 6 (pdf - 46) pdf OCR
2007 1 (pdf - 56) / 2 (pdf - 44) / 3 (pdf - 54) / 4 (pdf - 54) / 5 (pdf - 37) / 6 (pdf - 57) pdf OCR
2008 1 (pdf - 41) / 2 (pdf - 37) / 3 (pdf - 51) / 4 (pdf - 46) / 5 (pdf - 38) / 6 (pdf - 52) pdf OCR
2009 1 (pdf - 49) / 2 (pdf - 37) / 3 (pdf - 35) / 4 (pdf - 51) / 5 (pdf - 44) / 6 (pdf - 49) pdf OCR
ročník čísla ke stažení poznámka
2010 1 (pdf - 50) / 2 (pdf - 45) / 3 (pdf - 43) / 4 (pdf - 44) / 5 (pdf - 43) / 6 (pdf - 46) pdf OCR
2011 1 (pdf - 51) / 2 (pdf - 42) / 3 (pdf - 43) / 4 (pdf - 42) / 5 (pdf - 49) / 6 (pdf - 44) pdf OCR
2012 1 (pdf - 42) / 2 (pdf - 53) / 3 (pdf - 43) / 4 (pdf - 52) / 5 (pdf - 47) / 6 (pdf - 50) pdf OCR
2013 1 (pdf - 46) / 2 (pdf - 42) / 3 (pdf - 49) / 4 (pdf - 44) / 5 (pdf - 55) / 6 (pdf - 61) pdf OCR
2014 1 (pdf - 47) / 2 (pdf - 46) / 3 (pdf - 49) / 4 (pdf - 45) / 5 (pdf - 47) / 6 (pdf - 46) pdf OCR
2015 1 (pdf - 52) / 2 (pdf - 47) / 3 (pdf - 46) / 4 / 5 (pdf - 51) / 6 (pdf - 49) pdf OCR
chybí 4
2016 1 / 2 / 3 (pdf - 52) / 4 (pdf - 51) / 5 (pdf - 59) / 6 pdf OCR
chybí 1,2,6
2017 1 (pdf - 51) / 2 / 3 / 4 (pdf - 46) / 5 / 6 (pdf - 53)  pdf OCR
chybí 2,3,5
2018 1 (pdf - 47) / 2 (pdf - 48) / 3 (pdf - 48) / 4 (pdf - 49) / 5 (pdf - 52) / 6 pdf OCR
chybí 6
2019 1 (pdf  - 51) / 2 (pdf - 54) / 3 (pdf - 51) / 4 (pdf - 52) / 5 (pdf - 52) / 6 (pdf - 66) pdf OCR
2020    
2021