Jak pozorovat

Pozorování hvězd

09.05.2014 07:50
Hvězdy (kromě Slunce) na noční obloze vidíme jako zářivé body s různou jasností či zabarvením. Jasnost hvězd rozlišujeme jako její hvězdnou velikost či magnitudu a pouhým...

Triedr v astronomii

04.05.2014 08:03
Na první pohled se může zdát, že malé dalekohledy s převracející hranolovou soustavou, tzv. triedry, nejsou pro astronomická pozorování příliš vhodné. Čas od času lze...

Jednoduchý astronomický dalekohled

20.04.2014 07:55
Mnozí amatérští astronomové si svůj první astronomický dalekohled sestrojili vlastníma rukama. Mohl to být například jednoduchý teleskop Keplerova typu, který měl čočku z...

Jednoduché metody měření a výpočty pro amatérskou konstrukci dalekohledů

09.03.2014 07:44
Je již téměř pravidlem, že se amatérští astronomové krom otázek týkajících se vesmíru, zajímají též o principy praktické optiky. Optické přístroje (dalekohledy a fotokomory)...

Zkoušení optického systému astronomických dalekohledů

16.02.2014 07:37
Dalekohled je přístroj, který měl pro rozšiřování poznatků o stavbě vesmíru neobyčejný význam. Jediným zdrojem informací o kosmických tělesech byl po dlouhé staletí jejich...

Jaký dalekohled je vhodný pro astronoma amatéra?

12.01.2014 07:31
Většina amatérských astronomů se nespokojí s poznáváním vesmíru jen z knih a časopisů, případně s pozorováním oblohy bez využití optických pomůcek. Snaha spatřit alespoň...

Jak používat dalekohled

12.05.2013 13:39
Jak již jistě víte, každý astronomický dalekohled převrací obraz. Musíte tedy počítat s tím, že ovládání bude pro laika zpočátku matoucí, ale brzy si zvyknete. Jelikož...

Co lze vidět na noční obloze

12.05.2013 13:39
Pro jistotu upozorňuji, že skoro všechny objekty na noční obloze jsou neozbrojeným okem nepozorovatelné, protože jsou velmi slabé, navíc většinou mají malý úhlový průměr....

Pozorování Slunce

19.08.2012 13:34
Pozorování Slunce fotografické Většinu amatérských pozorovatelů hůře dostupná metoda, zejména pro svoji finanční náročnost. Fotografická pozorování se vyznačují přesností,...

Péče o astronomické montáže

08.07.2012 13:30
  Dnešní montáže jsou na údržbu skutečně nenáročné. Pokud není montáž na pevném stanovišti, tak by jste ji po pozorování měly nechat před tím než ji sklidíte řádně...
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>

 

 

Teorie pozorování Slunce

Sluneční cykly

Prvním kdo soustavně pozoroval Slunce, byl němec Heinrich Samuel Schwabe, jeho původním cílem byl objev planety Vulkán....

Sluneční skvrny

  Sluneční skvrny jsou oblasti fotosféry se sníženou teplotou, zářením a tlakem plynu. Magnetická indukce dosahuje...

Sluneční vítr

Sluneční vítr je urychlená koronální hmota (převážně protony a elektrony), na rozdíl od slunečních erupcí a CME vane ze...

Spörerovo minimum

  Spörerovo minimum je období mezi roky 1460 až 1540, kdy opět byla sluneční aktivita minimální. V písemných...

Supererupce

Sluneční erupce je explosivní proces ve sluneční atmosféře, který vzniká rychlou přeměnou magnetické energie v okolí...

Světelné mosty na Slunci

  Vědečtí pracovníci Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR vysvětlili ohřev chromosféry nad světelnými mosty,...

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela...
Záznamy: 21 - 27 ze 27
<< 1 | 2 | 3

Při pozorování Slunce (při i mimo zatmění) musíme bezpečně chránit svůj nenahraditelný zrak. Nikdy se proto nedívejte do Slunce nechráněným okem. Dalekohled určený pro pozorování Slunce by měl být opatřen kvalitním slunečním filtrem nebo jinak upraven pro pozorování Slunce. Bezpečný sluneční filtr musí odstínit 95 % slunečního světla, dále musí zrak chránit před ultrafialovým a infračerveným zářením.
Před přímým pohledem do Slunce je možné chránit zrak například pomocí

  • svářečského skla s hladkým povrchem č. 12 či 13
  • diskety, resp. její magnetický kotouček – obraz není ostrý
  • CD-disku – obraz není příliš ostrý, vhodné jsou jen disky, které neobsahují hliníkový potah
  • filmu – používejte zásadně osvětlené a předem vyvolané filmy – rentgenové nebo černobílé negativní; jejich vhodnost je nutno zkontrolovat ještě před pohledem do Slunce, přes film musí být vidět rozžhavené vlákno rozsvícené žárovky, nikoli už přívodní drátky
  • nejvhodnější je pozorovat (zatmění) Slunce hvězdářským dalekohledem opatřeným patřičným filtrem, napr. Astrosolar

Pozorovat Slunce lze i metodu projekce. Je potřeba bílý karton a zástěnu, aby Slunce kolem dalekohledu nesvítilo přímo na promítaný obraz. Objektiv teleskopu umístěného na stativu namíříme na Slunce a za okulárem přidržíme karton.