Jak používat dalekohled

12.05.2013 13:39

Jak již jistě víte, každý astronomický dalekohled převrací obraz. Musíte tedy počítat s tím, že ovládání bude pro laika zpočátku matoucí, ale brzy si zvyknete.

Jelikož většina objektů, které budete pozorovat na noční obloze, je prostým okem neviditelná, je přímo nutné zvládnout ovládání dalekohledu tak, jako by to byly vaše vlastní ruce. Naučte se to vyhledáváním jasnějších hvězd. K tomu Vám poslouží hledáček - je nutné jej před pozorováním seřídit, aby jeho osa byla rovnoběžná s osou dalekohledu. Namiřte tedy hledáčkem na nějaký nehybný objekt v dáli na obzoru (dobře se hodí komíny, vysílače apod., protože mají bezpečnostní světla). Až dostanete objekt do středu hledáčku, podívejte se dalekohledem při co nejmenším zvětšení. Objekt v něm najděte a přesuňte jej do středu zorného pole dalekohledu. Poté seřiďte hledáček tak, aby objekt byl i v hledáčku vycentrovaný. Pak můžete hledat nebeské objekty pomocí hledáčku.

Při namíření na hvězdu nejspíš nejprve neuvidíte hvězdu jako bod, ale spíše jako světelný kruh - pak je nutné objekt zaostřit. Předem upozorňuji, že ani při sebevětším zvětšení neuvidíte hvězdu jako kotouček - vždy to bude pouhý bod, protože úhlový průměr hvězd je příliš malý. I velmi velké dalekohledy nedosahují takových rozlišovacích schopností, aby hvězdy rozlišily jako kotouček.

Jelikož dalekohled plní dvě funkce - zvětšuje a sbírá světlo - hvězdy se budou zdát pouze jasnější, popř. se budou více mihotat; majitelé zrcadlových dalekohledů ještě navíc spatří u jasnějších hvězd odlesky držáků sekundárního zrcátka, což není vada - je to normální.

Pro jistotu ještě jednou zopakuji, že skoro všechny objekty na noční obloze jsou neozbrojeným okem nepozorovatelné, protože jsou velmi slabé, navíc většinou mají malý úhlový průměr.

Jak tedy nalézt objekty okem neviditelné? Je to docela prosté, i když to chce jistou praxi.

  • nalezněte okem souhvězdí, ve kterém se objekt nachází,

  • srovnejte si mapku dle skutečné polohy souhvězdí na obloze (tzn., že ji bude nutné otočit např. na bok apod.: např. souhvězdí Lva již nad západem míří hlavou dolů, na mapce je však vodorovně - natočte tedy mapku tak, aby i na ni hlava Lva mířila dolů); je zde velice důležité, abyste při srovnávání stáli čelem k danému souhvězdí,

  • nalezněte nějakou jasnou hvězdu blízkou daného objektu

  • od této hvězdy postupujte tak, že na mapce si vždy určíte, na kterou další hvězdu chcete dalekohled nasměřovat

 

Pomocí této metody zvané skákání po hvězdách se dostanete až ke kýženému objektu Vašeho zájmu. Pokud máte dojem, že jste se ztratili, začněte od začátku. Zametání dalekohledem po obloze a spoléhání se na náhodu se často nevyplácí.

Při hledání daného objektu používejte co nejmenší zvětšení - máte tak největší šanci, že se Vám objekt dostane do zorného pole dalekohledu.