Šifrování

! o šifrování aneb kryptografie mezi námi

04.11.2016 10:00
  Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny – kryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji používán pro vědu o čemkoli spojeném se šiframi...

Aditivní šifry

04.11.2016 09:59
  Vigenèrova šifra Jedná se o speciální případ polyalfabetické šifry. Vigenèrova šifra používá heslo, jehož znaky určují posunutí otevřeného textu a to tak, že otevřený text se rozdělí na bloky znaků dlouhé stejně jako heslo a každý znak se sečte s odpovídajícím znakem hesla. Caesarova šifra...

Asymetrické šifry

04.11.2016 09:56
  RSA, nejpoužívanější asymetrická šifra Phil Zimmermann, PGP a OpenPGP hašovací funkce digitální podpis   Asymetrická kryptografie – používá soukromý a veřejný klíč Asymetrická kryptografie (kryptografie s veřejným klíčem) je skupina kryptografických metod, ve kterých se pro...

Čísla místo písmen

04.11.2016 10:33
  Tato šifra způsobí výměnu čísel místo písmen tak, že za každé písmeno je vloženo pořadové číslo toho písmena, číslování abecedy začíná od klíčového čísla + 1.   Příklad heslo:                   ...

Falešná písmena

04.11.2016 10:32
  Zapisuje správná písmena jen po určitém heslu Jako heslo se může použít i slovo s více písmeny. Potom je ale šifra lépe řešitelná.   Příklad heslo:...

Hláskovací abeceda

04.11.2016 10:35
    Písmeno Česky Anglicky A Adam Alfa B Božena Bravo C Cyril Charlie Č Čeněk  

Kipu - uzlové písmo Inků

04.11.2016 10:31
  Dříve se mělo za to, že obsahem jsou pouze statistické záznamy. Nově se ale zjišťuje, že tyto záznamy byly pouze výchozí formou a písmo vývojem sloužilo i pro záznam textů. William J. Conklin z washingtonského Textile Museum, který se v roce 1997 začal zabývat kipu, zjistil, že nejde pouze o...

Kombinace křížů

04.11.2016 10:28
  Místo písmen používáme značky pro umístění písmen v křížích.   Příklad text:          ...

Kombinované šifry

04.11.2016 09:57
  Nevýhody či slabiny jednotlivých šifer je možné alespoň částečně odstranit kombinací šifer. Je však potřeba vzít v úvahu, že kombinací stejných druhů šifer zesložitění luštění nedocílíme. Např. následné použití dvou tabulek záměn k zašifrování textu je pro potencionálního útočníka to samé,...

Kvantová kryptografie

04.11.2016 09:56
  Kvantová kryptografie je obor kryptografie využívající poznatků kvantové mechaniky. Řeší problém bezpečné distribuce klíčů mezi Alicí a Bobem a umožňuje spolehlivou detekci odposlechu. Zatímco klasická kryptografie používá k utajení informací metody matematiky a informatiky, kvantová...
Záznamy: 1 - 10 ze 26
1 | 2 | 3 >>