Jazykový koutek

Palindromy

08.11.2015 09:35
  Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam. Při posuzování, zda se jedná o...

Slovní fotbal

07.11.2015 21:37
  Slovní fotbal je ústní hra procvičující slovní zásobu. Jde o to navázat na vyřčené slovo slovem takovým, aby se shodovala se slovem následujícím: poslední písmeno poslední 2 písmena poslední slabika Hru může hrát prakticky kdekoli libovolný počet hráčů.   Slovní fotbal je možné...

Tichý slovní fotbal

07.11.2015 07:36
  Tichý slovní fotbal je ústní hra procvičující slovní zásobu a je téměř shodný s běžným slovním fotbalem. Jde ale o to, navázat na nevyřčené slovo slovem rovněž nevyřčeným a takovým, aby se shodovala se slovem následujícím: poslední písmeno poslední 2 písmena poslední...

Jazykolamy

01.11.2015 18:15
  Nejkulaťoulinkatější    Žili, byli tri japonci: Jak, Jaksidrak, Jaksidraxidróni. Žily, byly tri japonky: Sipsi, Sipsidripsi, Sipsidripsisimpampóni. Oni se spolu ženili. Jak za Sipsi, Jaksidrak za Sipsidripsi, Jaksidraxidróni za Sipsidripsisimpampóni.   Nenaolejuje-li Julie...

Lidová rčení

25.10.2015 09:38
  z bláta do louže než řekneš švec holý nesmysl zlatý hřeb cedit slova skrze zuby vytrhnout trn z paty stát jako tvrdé Y být na roztrhání prokázat někomu medvědí službu vytahovat kostelníka na věž udělat kozla zahradníkem koupit za pět prstů mít kliku výt s vlky chytit příležitost za...
Záznamy: 1 - 5 ze 5