Šifrování

Malé kříže

04.11.2016 10:11
  Místo písmen používáme značky pro umístění písmen v křížích. Příklad text:          ...

Moderní symetrické šifry

04.11.2016 09:57
  První standardizovaná symetrická šifra DES (Data Encryption Standard) Současný kryptografický standard AES (Advanced Encryption Standard), jinak také Rijndael (rozdíl je v tom, že AES podporuje jen některé délky bloku a klíče) Finalisté soutěže o návrh standardu AES (Advanced Encryption...

Morseova abeceda

04.11.2016 10:07
  Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. Ty je možné přenášet na dálku jednodušším způsobem, než všechny znaky abecedy. K přenosu morseovky je možné použít...

Morseovka v číslech

04.11.2016 10:06
  Šifra převádí text, který je napsán v Morseově abecedě tak, že výsledná šifra vypadá jako čísla psaná za sebou nebo jako nějaký složitý početní příklad. Sudá číslice znamená tečku, lichá čárku.   Příklad text:           zelenina je...

Neviditelné písmo

04.11.2016 10:06
  Velmi oblíbená forma neviditelného písma používaná ještě ve druhé světové válce. Mezi řádky nevinného dopisu se mohla ukrývat úplně jiná zpráva. Běžné zdroje byly ocet, mléko, či různé ovocné šťávy, které po zaschnutí nejdou na papíře vidět, ovšem když je zahřejeme tak ztmavnou a zpráva je...

Pochodové značky

04.11.2016 09:55
   

Posun písmen o heslo

04.11.2016 10:05
  Každé písmeno se střídavě posune o zadaný počet pozic. O kolik se má písmeno posunout závisí na heslu. První písmeno se posune o tolik pozic, kolikáté je první písmeno v šifře. Druhé písmeno jako druhé písmeno v šifře. Pokud je vyčerpána délka hesla je posun prováděn zase od začátku...

Semaforová abeceda

04.11.2016 10:02
  Semafor je dohodnutá skupina znaků vysílaných dvěma vlajkami jednou osobu, kdy jednomu znaku přísluší jeden signál. (Na rozdíl například od Morseovy abecedy, kdy pro vyslání jednoho znaku je obvykle nutné odvysílat více signálů.) Dorozumívací systémy založené na předávání zpráv pomocí...

Substituční šifry

04.11.2016 09:59
  Substituční šifra obecně spočívá v nahrazení každého znaku zprávy jiným znakem podle nějakého pravidla. Pravděpodobně nejstarší popis substituční šifry je v Kámasútře, která se datuje do 4. století, ovšem její autor čerpal z pramenů až o 800 let starších.   Posun písmen Caesarova šifra...

Telefonní abeceda

04.11.2016 10:01
  Šifra využívá princip psaní textu na mobilním telefonu, a to prostřednictvím numerické klávesnice.   Příklad zašifrovávané slovo:                      zelenina zašifrované...
Záznamy: 11 - 20 ze 26
<< 1 | 2 | 3 >>