Jazykolamy

01.11.2015 18:15

 

Nejkulaťoulinkatější 
 

Žili, byli tri japonci: Jak, Jaksidrak, Jaksidraxidróni. Žily, byly tri japonky: Sipsi, Sipsidripsi, Sipsidripsisimpampóni. Oni se spolu ženili. Jak za Sipsi, Jaksidrak za Sipsidripsi, Jaksidraxidróni za Sipsidripsisimpampóni.

 

Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuji je já sám.
 

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosíčaty pštrosí ulicí, do pštrosíčárny.
 

A big black bug bit a big black bear but the big black bear bit the big black bug back. (Věta je v angličtině správná výslovnost věty: A big blek bak bit a big blek ber bat d big blek ber bit d big blek bak bek. V překladu věta znamená: Velký černý brouk kousl velkého černého medvěda, ale velký černý medvěd kousl velkého černého brouka zpátky)
 

Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
 

Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších kuliček je kulaťoulikovatější než koule.
 

Klára Králová hrála na klavír
 

Dolar, rubl, libra - Dolar, rubl, libra - Dolar, rubl, libra
 

Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí
 

Třitisícetřistatřicettři stříbrných stříkaček stříkalo přes Třitisícetřistatřicettři stříbrných střech.
 

Superkalifradžilistikexpijalidózní

 

Vytři ty tři trychtýře - Vytři ty tři trychtýře - Vytři ty tři trychtýře
 

Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.
 

Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.

Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých?
 

Na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngoluje starý otorinolaryngolog.

 

Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy. 
 

Ida lhala hlady.
 

Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
 

Hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.

 

Strč prst skrz krk - Strč prst skrz krk - Strč prst skrz krk