SOHO o-line data

 

LASCO C2 LASCO C3
Korónograf LASCO C2 Korónograf LASCO C3
EIT 304 EIT 171
He II/Si XI 30,4 nm (chromosféra)
80 000 °C
EIT 304
Fe IX/X 17,1 nm (přechodová zóna)
1 000 000 °C
EIT 171
EIT 195 EIT 284
Fe XII 19,5 nm (vnitřní koróna)
1 500 000 °C
EIT 195
Fe XV 28,4 nm (vnitřní koróna)
2 500 000 °C
EIT 284

 

SOHO - Solar & Heliospheric Observatory

SOHO

Sluneční heliosférická observatoř (Solar Heliospheric Observatory) je společným projektem NASA a ESA, odstartovala z americké základny Cape Canaveral na Floridě 2. prosince 1995. Sonda až do 14. února 2006 cestovala do svého působiště, Lagrangeova libračního bodu (bod mezi dvěma hmotnými tělesy, v kterém třetí mnohonásobně lehčí těleso může zůstat v rovnováze.), vzdáleného asi 1 500 000 km od Země.

Sonda SOHO. Zdroj: NASA

Hlavní cíle mise:

 •  Prozkoumat strukturu a dynamiku slunečního nitra.
 •  Objasnit existenci sluneční koróny a způsob jakým je vyhřívána na teplotu řádově milion stupňů Kelvina.
 •  Zjistit kde vzniká sluneční vítr a jak je urychlován.

Přístroje na palubě:

 •  Coronal Diagnostics Spectrometer (CDS) – Přístroj určený k měření elektromagnetického záření Slunce v ultrafialovém oboru.
 •  Charge, Element, and Isotope Analysis System (CELIAS) – zjišťuje složení slunečního větru a meziplanetárních částic (rychlost, hustotu, směr toku).
 •  Comprehensive Suprathermal and Energetic Particle Analyzer (COSTEP) – dalekohled pro zkoumání spekter elektronů a jader hélia a vodíku ve sluneční atmosféře.
 •  Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT) – přístroj k zobrazení vnitřní koróny ve čtyřech spektrálních čarách ultrafialového oboru (Fe IX/X, Fe XII, Fe XV, He II).
 •  Energetic and Relativistic Nuclei and Electron experiment (ERNE) – měří a zaznamenává urychlování částic ve Sluneční atmosféře, základní a isotopickou přeměnu vodíku na železo, energetická spektra iontů a elektronů s energií na 1 MeV, šíření částic v prostoru, detekuje rozpadlé protony a neutrony.
 •  Global Oscillations at Low Frequencies (GOLF) - zaznamenává celkové oscilace Slunce v rozsahu 10-2 až 10-7Hz s důrazem na nízkofrekvenční vlny, které pronikají slunečním jádrem.
 •  Large Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO) – přístroj k měření velmi slabého koronálního záření.
 •  Michelson Doppler Imager/Solar Oscillations Investigation (MDI/SOI) – přístroj vytvoření SOI (mezinárodní projekt pro zkoumání vnitřní struktury a dynamiky Slunce) pro zobrazení vibrací vnitřních částí Slunce.
 •  Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation (SUMER) – přístroj pro zkoumání vlastností plazmatu.
 •  Solar Wind Anisotropies (SWAN) – sleduje Lymanovo alfa záření vznikající v atomech vodíku.
 •  Ultraviolet Coronograph Spectrometer (UVCS) – speciální přístroj pro zkoumání slunečního větru a koróny.
 •  Variability of Solar Irradiance and Gravity Oscillations (VIRGO) – je určený k velmi přesným měřením celkového a spektrálního záření Slunce, měření polárních a rovníkových průměrů.
SOHO