Sluneční vítr

 
 

 

Sluneční vítr je urychlená koronální hmota (převážně protony a elektrony), na rozdíl od slunečních erupcí a CME vane ze Slunce stále a všemi směry, rychlostí přibližně 400 . Zdrojem slunečního větru je žhavá sluneční koróna. Teplota koróny je tak vysoká, že sluneční gravitace nemůže její hmotu udržet. V současné době chápeme, proč vzniká sluneční vítr, ale nevíme, jak a kdy dochází k urychlení hmoty na tak vysoké rychlosti. Tato otázka souvisí se způsobem ohřevu koróny.
Sonda Ulysses zjistila přítomnost dvou různých druhů slunečního větru. Velmi rychlého s malou hustotou, vyskytujícího se u vyšších slunečních šířek a pocházejícího z koronálních děr a pomalého s vysokou hustotou, který je převážně v blízkosti slunečního rovníku a jeho původ je v oblastech „helma“ proudů (Jakoby velké čepičky koronálních struktur s dlouhými špičatými vrcholky ležící nad slunečními skvrnami a aktivními oblastmi.).