SDO on-line data

 

AIA 304 AIA 171

He II 30,4 nm (chromosféra)
50 000 °C
AIA 304

Fe IX/X 17,1 nm (přechodová zóna)
630 000 °C
AIA 171

AIA 335 HMI
Fe XVI 33,5 nm (vnitřní koróna)
2 500 000 °C
AIA 335
Viditelné světlo (fotosféra)
6 000 °C
HMI
MDI igr MDI mag
Viditelné světlo (fotosféra)
SDO / HMI continuum
Magnetické vlny
SDO / HMI magnetogram

 

Další snímky na webu SDO-data