Jizerská oblast tmavé oblohy (JOTO)

 

Horní část údolí Jizery a údolí Jizerky patří k nejcennějším přírodním oblastem na česko-polském pomezí. Přestože v 80. letech minulého století byly Jizerské hory místem obrovské ekologické pohromy, kvůli níž přišly o značnou část svých lesů, neztratily svůj největší poklad - rozsáhlá rašeliniště. Dnes Jizerské hory znovu zarůstají lesem - uschlé stromy uvolňují místo mladým. Noční prostředí těchto hor, zejména v údolích Jizery a Jizerky, je poměrně dobře zachováno. Ačkoliv je na tomto místě noční obloha přibližně dvakrát jasnější než nebe světlem vůbec neznečištěné, přece jen je zde mnohem tmavší než nebe ve městech, kde může být jas noční oblohy více než 40krát větší než přírodní. To bylo důvodem pro zřízení oblasti tmavé oblohy zahrnující zmiňovaná údolí. Tato oblast zahrnuje údolí Jizery (k železničnímu mostu) a Jizerky včetně okolních horských hřebenů (viz mapka vpravo). Jizerská oblast tmavé oblohy plní dvě základní funkce:

  • vzdělávací - informování o světelném znečištění a možnost vidět noční oblohu mnohem tmavší, než jak ji zná průměrný obyvatel města
  • ochrana přírody - zahrnutí ochrany tmy do existující ochrany životního prostředí údolí Jizery a Jizerky (rašeliništní rezervace).

Výše uvedené funkce se uskutečňují následujícími činnostmi:

  • Informační materiály (informační brožurky, panely) jsou dostupné zejména na místech, kde turisti přespávají (Orle, Chatka Górzystów, Jizerka). Tyto materiály upozorňují na zdejší tmavou noční oblohu (tmavší než ve městech) a vysvětlují, co to je světelné znečištění. Jsou v české a polské verzi.
  • Monitorování stavu nočního prostředí měřením jasu nočního nebe a obrazové záznamy kamerou zachycující celou oblohu. Volně dostupné výsledky bude možné využít při vědeckém výzkumu i ke vzdělávacím účelům.
  • V další fázi existence Jizerské oblasti tmavé oblohy výměna venkovního osvětlení na území oblasti na takové, které minimalizuje světelné znečištění. To bude zároveň další vzdělávací prvek.

Proč jsou k uskutečnění této myšlenky vhodná právě tato dvě údolí v Jizerských horách? Tato oblast je poměrně slabě obydlena a zároveň je dobře cloněna horskými hřebeny od světel obcí v Jizerských horách a okolí. Navíc je to oblast z hlediska přírody zajímavá a cenná, stojí tedy za to do ochrany zahrnout i noční tmu. Údolí Jizery je komunikačně snadno dostupné pro turisty, což představuje značný počet lidí, kteří budou moci využít naučných předností takovéhoto místa. Realizace tohoto projektu nepochybně přinese zisk nejen přírodě Jizerských hor, ale pomůže také upozornit veřejnost na problematiku světelného znečištění.

 

Hranice Jizerské oblasti tmavé oblohy (modře) nanesené na hypsometrickou mapu Jizerských hor. Česko-polské hranice jsou vyznačeny bíle.