Manětínská oblast tmavé oblohy (MOTO)

 

Manětínská oblast tmavé oblohy se nachází na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje a zahrnuje katastry 10 obcí, které se na projektu podílí. Celý region se přes masivní nárůst umělého osvětlení v celé Evropě ještě stále vyznačuje zachovalým nočním prostředím a hvězdnou oblohou. Některá odlehlejší místa patří v tomto ohledu k nejlepším lokalitám v ČR a jsou srovnatelná s pohraničními horami a národními parky.

Základní údaje

Rozloha: 346km2 (0,4% rozlohy ČR)
Počet obyvatel: 4487  (k r. 2013)
Hustota zalidnění: 13 obyv./km2 (průměr ČR je 133 obyv./km2 )
Nadmořská výška: 350 – 825 m.n.m.

Zapojené obce: Manětín, Nečtiny, Štichovice, Hvozd, Štědrá, Pšov, Bezvěrov, Krsy, Dražeň a Toužim (pouze část katastru)

 

manetinsko_velka

Manětínská oblast tmavé oblohy byla založena 15. září 2014 podpisem memoranda zástupci zůčastněných obcí, místních občanských sdružení a České astronomické společnosti jakožto odborného garanta projektu. Klíčovým a v rámci ČR unikátním prvkem projektu je dobrovolný závazek zůčastněných obcí dbát zásad šetrného osvětlování, specifikovaných v zakládajícím memorandu, a tak chránit zdejší zachovalé noční prostředí před světelným znečištěním. Toto memorandum má deklaratorní charakter a není tedy právně závazným dokumentem.

Na rozdíl od již existujících oblastí tmavé oblohy v ČR, které se nachází v chráněných územích nebo uprostřed horských lesů je Manětínsko dobře a snadno dostupné návštěvníkům a nejsou zde aplikována žádná omezení pohybu vyplývající z titulu ochrany přírody. Manětínská oblast je tedy otevřená všem, kteří chtějí obdivovat krásu noční oblohy nebo zažít opravdovou temnou noc uprostřed přírody.

 

Oblast na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje se přes masivní nárůst umělého osvětlení v posledních letech ještě stále vyznačuje zachovalou noční oblohou. Některá odlehlejší místa patří k nejlepším lokalitám v ČR a jsou srovnatelná s pohraničními horami a národními parky. Běžně jsou zde vidět hvězdy slabší než 6. mag a Mléčná dráha je nápadná na první pohled, včetně své struktury. Na jaře a na podzim bývá viditelné zvířetníkové světlo, za výborných podmínek i vzácnější jevy jako např. protisvit, zodiakální pás nebo airglow. Noční oblohu lze ohodnotit stupni 3-5 na Bortleově stupnici, jas oblohy v zenitu se pohybuje mezi 21.0 – 21.7 MSA (v závislosti na lokalitě a stavu ovzduší). Severozápad oblasti je tmavší než jihovýchod, kde se silně projevuje vliv Plzně a přilehlých obcí. Většina světelného znečištění poškozujícího noční oblohu pochází z měst mimo oblast (Plzeň, Praha, K. Vary, Toužim, Kaznějov…), místní zdroje světla (veřejné osvětlení, zemědělské areály apod.) ovlivňují zejména své blízké okolí a krajinný ráz oblasti.

V rámci svých aktivit zaměřených na ochranu noční hvězdné oblohy provádí Česká astronomická společnost na vybraných místech monitoring světelného znečištění. Cílem měření je jednak mapování stavu noční oblohy a míry jejího poškození umělým osvětlením a také sledování vývoje v čase. Výsledky měření slouží nejen k hledání lokalit vhodných k astronomickému pozorování, ale také jako datový podklad pro další aktivity v oblasti ochrany nočního prostředí.

Manětínská oblast tmavé oblohy patří vzhledem k velmi dobrým podmínkám pro pozorování vesmíru k místům, kterým byla a je věnována zvláštní pozornost.