Grafy vyhlazené

 

Níže uvedené grafy znázorňují celkový průběh sluneční aktivity od minima do maxima.

Další výpočty nezačínají rokem 1982, protože jsme sledování dalších indexů začali v roce 1997.
Postupně se tyto indexy budou zpřesňovat, především pak od roku 1996.