Cena Ladislava Schmieda

Hvězdárna Františka Pešty desítky let spolupracovala s Ladislavem Schmiedem z Kunžaku na pozorování sluneční aktivity. Po úmrtí pana Schmieda pak iniciovala ustavení Ceny Ladislava Schmieda, která je určená pro jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.

 

Cenu uděluje:  

 • Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Sluneční sekce České astronomické společnosti

 

O udílení ceny rozhoduje Komise v počtu 5 osob, do komise byli nominováni:

 • Petr Bartoš - za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Milan Vavřík - za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Martina Pavelková - za Sluneční sekci České astronomické společnosti
 • Vlastislav Feik - za Sluneční sekci České astronomické společnosti
 • Michal Švanda - za Sluneční oddělení AsÚ AV ČR

 

Cena se udílí:

 • obvykle 1x ročně
 • obvykle laureátům, kteří v daném roce překročili příslušnou hranici počtu pozorování

 

Cena se uděluje v jednotlivých stupních dle počtu vizuálních pozorování registrovaných v systému ČESLOPOL:

 1. diamontový    7500     
 2. platinový        5000     
 3. zlatý               2500     
 4. stříbrný          1000     
 5. bronzový         500      
 6. dřevěný           100      
 

Statut ceny Ladislava Schmieda

Definice ceny

 1. Cenu Ladislava Schmieda - dále jen Cenu - uděluje společně:
 • Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Sluneční sekce České astronomické společnosti
 1. Cena je určena k ocenění jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.
 2. Cena se uděluje jednou v roce. Cenu je možné v daném roce neudělit.

Organizace ceny

 1. Cena má několik úrovní závisejících na množství odvedených pozorování daným pozorovatelem. Úrovně Ceny jsou rozvrženy:
 • diamantový   7500    čestný list + plaketa gravírovaná do skla
 • platinový       5000    čestný list + plaketa kovová (imitace platiny)
 • zlatý              2500    čestný list + plaketa kovová (imitace zlata)
 • stříbrný         1000    čestný list + plaketa kovová (imitace stříbra)
 • bronzový        500     čestný list + plaketa kovová (imitace bronzu)
 • dřevěný          100     čestný list + plaketa gravírovaná do dřeva
 1. Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom a plaketa.
 2. Komise Ceny je pětičlenná, ve složení:
 • 2 zástupci za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • 2 zástupci za Sluneční sekci České astronomické společnosti
 • 1 zástupce za Sluneční oddělení AsÚ AV ČR

zástupce nominují jednotlivé organizace.

 1. O způsobu předání Ceny v daném roce rozhoduje komise Ceny.
 2. Návrhy na udělení Ceny podávají správci pozorovacích statistik dle počtu vizuálních pozorování registrovaných v síti ČESLOPOL ke konci předchozího roku.
 3. Na udělení ceny nevzniká právní nárok.

Rozhodnutí o udělení ceny

 1. Komise Ceny projedná došlé návrhy v 1. pololetí daného roku a o udělení rozhodne korespondenční nebo elektronickou formou.
 2. Tento statut byl schválen na společném jednání dne 1.4.2022.

 

Dřevěná medaile

 

Bronzová medaile

 

Stříbrná medaile

 

Zlatá medaile

 

Platinová medaile

 

Diamantová medaile

Grafickou podobu medaile (C) navrhla Markéta Heczko

ze společnosti Geofashion