Kosmická rychlost

20.04.2014 11:57

Kosmická rychlost je rychlost, potřebná k překonání gravitačního působení kosmického tělesa.

 

Rozlišujeme několik kosmických rychlostí, běžně se setkáváme s prvními třemi:
1. kosmická rychlost – rychlost, kterou potřebuje dosáhnout těleso zanedbatelné hmotnosti, aby obíhalo po kruhové dráze kolem planety; uvažujeme hodnotu na úrovni povrchu planety. Na Zemi tato rychlost činí 7,9 km/s.
2. kosmická rychlost – minimální úniková rychlost z povrchu planety. Pro Zemi je to přibližně 11,2 km/s, pro Měsíc 2,3 km/s, pro Jupiter 59,6, pro Slunce 617,3 km/s.
3. kosmická rychlost – rychlost potřebná k úniku z gravitačního působení Slunce. K odletu z míst oběžné dráhy Země je třeba rychlosti 42,1 km/s, lze však využít oběžné rychlosti planety Země, ta činí 29,8 km/s. Potřebná dodatečná rychlost tak klesne na 12,4 km/s. Raketa však musí překonat gravitační pole Země. Třetí kosmická rychlost proto je 16,7 km/s při startu ze zemského povrchu (tak se udává nejčastěji), případně 13,8 km/s pro odlet z vyčkávací dráhy kolem Země.
4. kosmická rychlost – rychlost potřebná k dosažení Slunce.[2] Pro start z povrchu Země je její hodnota 31,8 km/s.
5. kosmická rychlost – rychlost potřebná k úniku z gravitačního působení Slunce ve směru kolmém k rovině ekliptiky, pro start sondy z povrchu Země je její hodnota asi 52,8 km/s.
6. kosmická rychlost – rychlost potřebná k úniku z gravitačního působení Slunce ve směru proti oběhu Země okolo Slunce (rozdíl oproti 3. kosmické rychlosti). Na povrchu Země činí 72,8 km/s.